Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-03-21

Halvvägs till målet om matavfall

Naturvårdsverket har nu rapporterat sin uppföljning av Etappmål för matavfall. Enligt deras beräkningar och uppskattningar källsorterades och behandlades 25 procent av matavfallet så att växtnäringen togs tillvara, varav 18 procent där även energin togs tillvara 2012.

Målet till 2018 är att minst 50 procent av matavfallet ska behandlas biologiskt så att växtnäringen tas tillvara och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara. 2012 hade vi alltså kommit halvvägs till målet.

Den metodik som tidigare har använts för att beräkna potientialen av matavfall har ändrats. Uppföljningen av etappmålet som nu har presenterats, kan därför inte jämföras med det tidigare så kallade 35-procentsmålet.

Siffrorna antyder att vi har en bit kvar innan vi har uppfyllt etappmålet för matavfall, men det viktigaste är att trenden går åt rätt håll.

Avfall Sverige kommer att göra prognoser över utbyggnadstakten för matavfallsinsamling kopplat till det nya etappmålet till år 2018. Istället för att skicka ut enkäter utnyttjar vi Avfall Web för insamling av uppgifter. Vi ber er att uppskatta antal hushåll anslutna till matavfallsinsamling respektive insamlade mängder matavfall för 2015, 2018 och 2020. Mata in uppgifterna under Registrering/ Kommunkund - Prognoser  i Avfall Web. Saknas inloggning, kontakta jenny.westin@avfallsverige.se

Läs mer om uppföljning av etappmålen på Naturvårdsverkets hemsida samt i SMED:s rapport nr 144 om Beräkningsmetoden för uppföljning av etappmålet, som laddas ner här samt i Matavfallsmängder i Sverige, med siffror för 2012, som kan hämtas här.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer