Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-03-21

Halvvägs till målet om matavfall

Naturvårdsverket har nu rapporterat sin uppföljning av Etappmål för matavfall. Enligt deras beräkningar och uppskattningar källsorterades och behandlades 25 procent av matavfallet så att växtnäringen togs tillvara, varav 18 procent där även energin togs tillvara 2012.

Målet till 2018 är att minst 50 procent av matavfallet ska behandlas biologiskt så att växtnäringen tas tillvara och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara. 2012 hade vi alltså kommit halvvägs till målet.

Den metodik som tidigare har använts för att beräkna potientialen av matavfall har ändrats. Uppföljningen av etappmålet som nu har presenterats, kan därför inte jämföras med det tidigare så kallade 35-procentsmålet.

Siffrorna antyder att vi har en bit kvar innan vi har uppfyllt etappmålet för matavfall, men det viktigaste är att trenden går åt rätt håll.

Avfall Sverige kommer att göra prognoser över utbyggnadstakten för matavfallsinsamling kopplat till det nya etappmålet till år 2018. Istället för att skicka ut enkäter utnyttjar vi Avfall Web för insamling av uppgifter. Vi ber er att uppskatta antal hushåll anslutna till matavfallsinsamling respektive insamlade mängder matavfall för 2015, 2018 och 2020. Mata in uppgifterna under Registrering/ Kommunkund - Prognoser  i Avfall Web. Saknas inloggning, kontakta jenny.westin@avfallsverige.se

Läs mer om uppföljning av etappmålen på Naturvårdsverkets hemsida samt i SMED:s rapport nr 144 om Beräkningsmetoden för uppföljning av etappmålet, som laddas ner här samt i Matavfallsmängder i Sverige, med siffror för 2012, som kan hämtas här.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-09-19 Avfallsstatistik på riksnivå och lokalt

Nu kan Avfall Sverige presentera statistik över hushållsavfallet i Sverige både på riksnivå och lokal nivå. Statistiken på riksnivå presenteras i rapporten ”Svensk Avfallshantering”. Den visar att mängden hushållsavfall har minskat. Rapporten ”Hushållsavfall i siffror” innehåller avfallsstatistik på läns- och kommunnivå.


2017-09-14 FTI-avtal om kommunal insamling av förpackningar

Avfall Sverige får en del frågor från medlemmarna om de avtal som FTI använder för avtal med kommunerna om ersättning för kommuners insamling av förpackningar.


2017-09-14 Uppdaterade upphandlingsguider

Den 1 juni 2017 trädde nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor i kraft i lagen om offentlig upphandling och i lagen om upphandling av koncessioner. Avfall Sveriges guider 17 och 18 är nu uppdaterade med den nya bestämmelserna.


2017-09-13 Filmen ”Cirkulär ekonomi i praktiken” med egen avsändare

Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten har tagit fram nya material om cirkulär ekonomi i praktiken. En broschyr med exempel och en film som förklarar hur det hänger ihop och varför Sverige ligger i framkant på området. Filmen kan nu beställas av våra medlemmar med den egna logotypen som avsändare.


2017-09-12 Minst 40 entreprenörer verksamma på marknaden för avfallsinsamling i Sverige

Minst 40 entreprenörer är verksamma på marknaden för insamling av mat- och restavfall i svenska kommuner. Detta framgår av Avfall Sveriges rapport nr 2017:25 ”Entreprenörer för insamling av hushållsavfall 2016”.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer