Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-04-09

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller parallellt med BAT-slutsatserna

Vid en prövning kan en domstol eller myndighet komma fram till ett strängare krav än utsläppsvärdet i en BAT-slutsats, slår Mark- och miljööverdomstolen fast i en ny dom.

Domen handlar om svavelåtervinning i ett raffinaderi, men den berör samtliga 1 100 IED-anläggningar i Sverige eftersom industriutsläppsbestämmelserna tolkas.

Domen tar bland annat upp hur BAT-slutsatser ska tillämpas i svensk rätt.

När industriutsläppsdirektivet genomfördes valde man att lägga bestämmelserna vid sidan av det regelverk som redan finns. Det svenska systemet för prövning av miljöfarlig verksamhet har i grunden inte ändrats genom bestämmelserna. Det innebär att en domstol eller myndighet, helt i enlighet med vad som anges i direktivet, för en viss verksamhet kan skärpa ett begränsningsvärde som ingår i en BAT-slutsats. Vid denna avvägning, säger MÖD, kan uppgifter om teknik, hämtade även från ännu inte beslutade nya BREF-dokument, utgöra en del av bedömningsunderlaget.

(Mark- och miljööverdomstolens dom den 28 februari 2014 i mål nr M 4407-13)<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-21 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Hotet från importerad biogas med dubbelt stöd och bristen på långsiktiga styrmedel gör framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen – biogasen. Detta har påtalats av Avfall Sverige i flera debattartiklar, senast i Ny Teknik den 15 november och i Aktuell Hållbarhet den 20 november. Den senare artikeln tillsammans med LRF och 100% förnybart.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer