Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-05-22

Miljönär-vänliga märkningen uppmärksammas internationellt

På inbjudan av EU-kommissionen deltog Avfall Sverige 20–21 maj i ett europeiskt forum för miljöinnovationer. Forumet hölls bland annat med anledning av att kommissionen förbereder ett nytt förslag om cirkulär ekonomi. Det tidigare förslaget drogs tillbaka när den nya kommissionen tillträdde.

Kommissionen arbetar nu med att bland annat få in återvinningsnivåer, smartare användning av råvaror, produktdesign, återanvändning och reparation av produkter i förslaget. Vid mötet presenterades ett antal bästa praxis, varav den svenska märkningen Miljönär-vänlig var ett. Det blev också möjlighet till diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan de cirka 350 deltagarna. Frågeställningarna är desamma i många av EUs medlemsländer. 

Utöver en mängd föreläsningar erbjöds deltagarna 20 olika sessioner med olika teman och syftet var att i grupper diskutera olika lösningar för ett mer hållbart samhälle. 

Avfall Sverige ansvarade för en session under rubriken ”Miljönär-vänlig, svensk miljömärkning för att förebygga avfall”, där vi presenterade kampanjen för att laga, låna och återanvända. Sessionerna var mycket välbesökta, intresset för svensk avfallshantering, eller i detta fall förebyggande, är stort. Diskussionerna rörde frågor om kontroll av de verksamheter som märks, om finansiella resurser och hur vi kommer att arbeta med detta framöver. Att alla kommuner står bakom frågan om att förebygga avfall imponerade på åhörarna.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer