Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-05-28

Misstankar om olaglig hantering av kvicksilver

Det tyska företaget DELA GmbH misstänks ha sålt vidare kvicksilver som var avsett för slutförvar. Bland detta ingår bland annat 30 ton från Sverige.

2012 fick SAKAB i uppdrag av Naturvårdsverket att skicka 30 ton metalliskt kvicksilver till stabilisering och slutförvar. SAKAB anlitade DELA GmbH i Tyskland för stabilisering av kvicksilvret och slutförvaringen skulle ske i en tysk saltgruva.

Kvicksilvret kommer ursprungligen från en stor mängd batterier som under flera år samlats in i Sverige.

Istället för att stabilisera och skicka kvicksilvret för slutförvar misstänks nu DELA GmbH för att ha sålt kvicksilvret vidare till annan part. Att sälja kvicksilvret vidare istället för att slutförvara det betraktas som ett mycket allvarligt miljöbrott.

Sverige har under många år varit drivande i frågan om att användningen av kvicksilver ska upphöra och att ämnet på sikt ska fasas ut. Det säkraste sättet vi idag känner till för att fasa ut kvicksilvret är genom att omvandla det till stabil form och därefter placera det i så kallat djupt bergförvar.

Naturvårdsverket ser mycket allvarligt på det inträffade och kommer noga att följa de tyska myndigheternas fortsatta utredning och den rättsliga processen.

Det inträffade har också medfört att alla tillstånd för transport av avfall till DELA Gmbh nu är stoppade och företaget har begärt sig själva i konkurs. Två personer från företaget sitter anhållna i Tyskland.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer