Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-06-22

Nätverksträffar för skolinformatörer och avfallsingenjörer

Två av nätverken inom Avfall Sverige håller nätverksträffar i september.

Nätverket för skolinformatörer träffas i Luleå 2–3 september. Erfarenhetsutbyte och goda exempel inom skolinformation står på schemat. Ett studiebesök på Teknikens Hus är inbokat. Teknikens Hus i Luleå är Sveriges nordligaste science center och startade redan 1988. Vi är också inbjudna till forskargruppen i avfallsteknik vid Luleå Tekniska Universitet. De ska berätta hur de jobbar med forskning och undervisning om avfall, och vi besöker också avfallslaboratoriet. För information och anmälan, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Nätverket för avfallsingenjörer, avfallshandläggare, kundsamordnare m.m. träffas i Göteborg 28–29 september. På träffen presenteras många goda exempel på lösningar inom arbetsmiljö, samverkan och hur man kan arbeta i olika projekt för att öka källsorteringen och minska avfallsmängderna. Under studiebesöken visas bland annat en sopsugsanläggning, underjordsbehållare med nivåmätare och Kretsloppsparken Alelyckan. För information och anmälan, kontakta jenny.westin@avfallsverige.se<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer