Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-12-10

Nationell ramavtalsupphandling på avfallskärl och matavfallspåsar

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) genomför en nationell ramavtalsupphandling på avfallskärl och matavfallspåsar. Avfall Sverige och representanter från kommuner och kommunala bolag ingår i den så kallade avtalsgruppen och är med i processen med att ta fram kravspecifikation och förfrågningsunderlag. 

För att vara berättigad, som är en möjlighet, men ingen skyldighet, att avropa på SKI:s ramavtal, behöver man betala en serviceavgift på 1 000 kr som skickas ut tillsammans med upphandlingsplanen för nästkommande år. Betalar man avgiften, blir man automatiskt berättigad att avropa på samtliga upphandlingar som ligger i planen. Man måste finnas med i ”förteck-ning över avropsberättigade parter” när en ramavtalsupphandling annonseras. Det går inte att bli avropsberättigad retroaktivt.

SKI:s ramavtalsupphandling ”Avfallskärl 2014” kommer enligt plan att annonseras nu vid årsskiftet. Vill ni ha möjlighet att avropa på ramavtalet men ännu inte betalt serviceavgiften för 2014 är det inte för sent. SKI har bestämt att en betalning av serviceavgiften nu innebär att ni även blir avropsberättigade på samtliga upphand-lingar i 2015 års plan.

 

Är du osäker på om din organisation betalt serviceavgiften ta kontakt med Dodo Nistad på SKI, telefon 08-709 59 78 eller e-post dodo.nistad@sklkommentus.se.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-21 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Hotet från importerad biogas med dubbelt stöd och bristen på långsiktiga styrmedel gör framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen – biogasen. Detta har påtalats av Avfall Sverige i flera debattartiklar, senast i Ny Teknik den 15 november och i Aktuell Hållbarhet den 20 november. Den senare artikeln tillsammans med LRF och 100% förnybart.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer