Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-06-22

Naturvårdsverket har undersökt kunskap och attityd om batterier

Naturvårdsverket har åter undersökt svenskarnas kunskap och attityd om batterier.

Det är fortfarande många – 75 procent – som nämner batterier som något som inte ska slängas i soporna. Vid den senaste undersökningen var till och med andelen högre än tidigare. Men 9 procent uppger att de någon gång slänger batterierna i soporna.

De allra flesta – 96-97 procent – anser att det är viktigt med insamling av förbrukade batterier och elavfall. Närmare 87 procent anser sig välinformerade om var man ska lämna sådant avfall. 

En något större andel än vid tidigare undersökningar – drygt hälften – uppger att de aldrig köper begagnade elektriska eller elektroniska produkter. Anledningen är 

osäkerheten på om de kommer att fungera.59 procent uppgav att de lämnar uttjänta batterier i batteriholk, 39 procent på återvinningscentral.  En fjärdedel har tillgång till fastighetsnära insamling av el-avfall och batterier.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer