Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-08-22

Ny vägledning till konstruktion av avfallstaxa

Förändringar inom avfallsområdet har inneburit ändrade förutsättningar för konstruktion av avfallstaxa.

Avfall Sveriges rapport 2014:09 ”Vägledning till konstruktion av avfallstaxa” är ett hjälpmedel för kommunerna att konstruera taxan. Rapporten utgör ingen mall, men ger grundläggande förutsättningar, bland annat juridiska aspekter som påverkar taxans utformning och alternativa lösningar för olika insamlingssystem.

Nya miljömål har medfört att fler kommuner inför matavfallsinsamling. Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar blir också vanligare. Kommunerna använder i större utsträckning miljöstyrande avgifter för att uppmuntra kunderna att sortera mer. Ytterst avgörs taxans utformning av de lokala ambitioner och förutsättningar som finns i respektive kommun. Det är därför inte möjligt att ha en taxemodell som fungerar för samtliga kommuner.

Rapporten är en revidering av rapport 2008:18 om konstruktion av avfallstaxor. Den har kompletterats för att bli mer heltäckande och mer konkret för att ge tydligare vägledning. Bland annat har juridiska förutsättningar reviderats.

 

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar/rapporter. Icke medlemmar kan beställa dem som pdf, de kostar 300 kr styck exklusive moms. Läs mer om rapporten

 

 <- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer