Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-12-19

Ny version av vägledning om rapportering av bygg- och rivningsavfall

Tidigare i höst publicerade Naturvårdsverket en vägledning angående rapportering av bygg- och rivningsavfall med anledning av nya krav i NFS 2006:9 angående rapportering av bygg- och rivningsavfall. Kraven innebär utökade krav på rapportering av bygg- och rivningsavfall för tillståndspliktiga avfallsanläggningar i Svenska miljörapporteringsportalen (SMP) hos Naturvårdsverket.

Från och med den 1 januari 2015 är de anläggningar som i första ledet tar emot bygg- och rivningsavfall som utgör annat avfall än hushållsavfall för omlastning, mellanlagring, sortering eller behandling skyldiga att registrera mängderna och ange dem i sin årliga miljörapport.

I information den 16 december 2014 anger Naturvårdsverket följande:

”Naturvårdsverkets vägledning om utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall i SMP kommer här i sin 4:e version. Den har jämfört med version 3 blivit föremål för en mycket begränsad detaljöversyn som inte ändrar något avgörande i sakinnehållet.

Vi bifogar denna gång också ett informationsblad att användas av er som omfattas av den utökade rapporteringsplikten. Det kan ni printa ut och ge till de kunder som kommer till era anläggningar och lämnar bygg- och rivningsavfall så att de tänker på att underlätta för er att på ett korrekt sätt registrera de avfallsslag och avfallsmängder som det rör sig om.

Vi hoppas att ni vid det här laget är beredda att börja samla in data om ert bygg- och rivningsavfall på det nya sättet enligt NFS 2006:9 (se 4 § punkt 8 med tillhörande bilaga 4). Omfattade anläggningar är dem med A- och B-klassade verksamheter där det sker omlastning, mellanlagring, sortering och behandling av avfall med sitt ursprung i byggen, rivningar och anläggningsarbeten. Den mest grundläggande nyheten är införandet av avfallsförordningens hanteringskoder och avfallskoder för bygg- och rivningsavfall (kap. 17 och 19) i de ordinarie rutinerna om man inte redan använder sig av dessa.

Om ni väljer/föredrar att samrapportera de begärda data om bygg- och rivningsavfallet med dem från C-verksamheter så har vi inget emot det utan välkomnar tvärtom detta!”.

I remissvar till förslag om ändring av NFS 2006:9 invände Avfall Sverige mot att lägga kraven på rapporteringen på de tillståndspliktiga avfallsanläggningarna. Statistiken för bygg- och rivningsavfall är mycket bristfällig och Avfall Sverige står helt bakom att åtgärder måste vidtas i syfte att förbättra denna statistik. Avfall Sverige anser dock att det är helt fel väg att gå att lägga rapporteringskrav avseende bygg- och rivningsavfall på tillståndspliktiga avfallsanläggningar.  <- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer