Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-03-31

Nya Avfall Sverige-guider

Avfall Sverige har tagit fram två nya guider kopplade till det kommunala avfallsansvaret.

”Guide # 7” redogör för förutsättningarna för att genom beslut anvisa hämtningsplats för hushållsavfall. Möjligheten att kunna anvisa en hämtningsplats för hushållsavfall är viktig i de fall det av olika skäl inte är möjligt att utföra insamlingen vid fastighetsgränsen.

”Guide # 8” rör förutsättningarna för att besluta om gemensam avfallsbehållare för insamling av hushållsavfall. Beviljande av gemensam avfallsbehållare måste också ske genom ett formellt beslut.

I båda guiderna redogörs för de juridiska förutsättningarna, för kommunens skyldigheter respektive fastighetsägarens skyldigheter och för ärendehanteringen. Båda guiderna innehåller beslutsmallar, som efter anpassning utifrån det aktuella beslutet och kommunens beslutsmallar kan utgöra stöd för handläggningen. Det är Avfall Sveriges förhoppning att dessa mallar ska bli särskilt användbara.

Ladda ner guiderna<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-09-19 Avfallsstatistik på riksnivå och lokalt

Nu kan Avfall Sverige presentera statistik över hushållsavfallet i Sverige både på riksnivå och lokal nivå. Statistiken på riksnivå presenteras i rapporten ”Svensk Avfallshantering”. Den visar att mängden hushållsavfall har minskat. Rapporten ”Hushållsavfall i siffror” innehåller avfallsstatistik på läns- och kommunnivå.


2017-09-14 FTI-avtal om kommunal insamling av förpackningar

Avfall Sverige får en del frågor från medlemmarna om de avtal som FTI använder för avtal med kommunerna om ersättning för kommuners insamling av förpackningar.


2017-09-14 Uppdaterade upphandlingsguider

Den 1 juni 2017 trädde nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor i kraft i lagen om offentlig upphandling och i lagen om upphandling av koncessioner. Avfall Sveriges guider 17 och 18 är nu uppdaterade med den nya bestämmelserna.


2017-09-13 Filmen ”Cirkulär ekonomi i praktiken” med egen avsändare

Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten har tagit fram nya material om cirkulär ekonomi i praktiken. En broschyr med exempel och en film som förklarar hur det hänger ihop och varför Sverige ligger i framkant på området. Filmen kan nu beställas av våra medlemmar med den egna logotypen som avsändare.


2017-09-12 Minst 40 entreprenörer verksamma på marknaden för avfallsinsamling i Sverige

Minst 40 entreprenörer är verksamma på marknaden för insamling av mat- och restavfall i svenska kommuner. Detta framgår av Avfall Sveriges rapport nr 2017:25 ”Entreprenörer för insamling av hushållsavfall 2016”.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer