Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-03-21

Nya Avfall Sverige-rapporter

Ett flertal nya rapporter har publicerats på Avfall Sveriges hemsida de senaste veckorna.

Rapport nummer U 2014:05 ”Miljöstyrande taxa? En vägledning till viktbaserad avfallstaxa inför beslut, vid införande och drift” ska ge kommuner en samlad bild över vad det innebär att införa viktbaserad avfallstaxa. Vägledningen är tänkt att ge praktiska rekommendationer för hur ett system för viktdebitering kan utformas och utvärderas på bästa sätt. Vägledningen är uppdelad i råd och rekommendationer relevanta vid beslutsskedet, under implementeringsfasen, i drift och för utvärderingsarbetet.

U 2014:07 ”Klusterinitiativ. En förstudie om kommunal avfallsverksamhet som motor i regional utveckling” är resultatet av ett projekt som har syftat till att undersöka möjligheten för kommunala avfallsverksamheter att ändra inriktning och syn på det sätt på vilka de får avkastning på befintliga och framtida miljöinvesteringar. Kommunal avfallsverksamhet står inför stora framtida utmaningar när visionen om att det inte finns något avfall ska förverkligas. De nya tiderna innebär nya utmaningar för de kommunala avfallsverksamheter som har utvecklat expertis och effektiva affärsmodeller inom omhändertagande av det avfall som i framtiden i allt större utsträckning ska förebyggas och minimeras. Utmaningar som kräver andra former av investeringar och nya inriktningar i
affärsmodeller.

E 2014:02 ”Kritiska metaller i svenska avfallsaskor” ger en överblick över de kritiska metallerna i askorna från ett stort antal svenska anläggningar. Av de kritiska metallerna är det några få som står för huvuddelen av den ekonomiska potentialen. Det är lutetium, magnesium, skandium och tulium. Av dessa är det magnesium som finns i relativt stora mängder medan de andra har ett väldigt högt pris så även små mängder ger en hög potential.

Ladda ner Avfall Sveriges rapporter<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer