Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2010-09-06

Nya avfallsregler och behandling av matavfall några av de aktuella frågorna på årets höstmöte

Avfall Sveriges höstmöten har de senaste åren kommit att bli ett forum för de allra mest aktuella frågorna inom avfallsbranschen, och så blir det även i år.

Höstmötet hålls i år på Infra City i Upplands Väsby den 16-17 november. Det blir ett internat i megaformat när flera hundra deltagare ska bo och konferera på samma ställe under två intensiva dagar.

En hel dag ägnas åt behandling av matavfall och vi blickar under denna dag både bakåt och framåt. Målet för 2010 har varit att 35 procent av matavfallet ska samlas in för biologisk återvinning. Hur långt har vi kommit och vad händer nu? Vi synar dagens och framtidens insamlingssystem och de möjligheter som fortfarande finns för effektivisering av den biologiska processen för ett ökat utbyte av biogas. Vi följer också den resa som certifieringssystemet för kompost och biogödsel har gjort under 10 år för att uppnå den acceptans som de certifierade produkterna har idag. Men certifieringssystemet står inför fortsatt arbete och nya utmaningar. Bland föreläsarna märks representanter för Naturvårdsverket, Energimyndigheten, handeln, kommuner och Avfall Sveriges rådgivare.

En ny scenarie- och visionsprocess med sikte på 2020 påbörjades under årsmötet, och den fortsätter även under höstmötet. Arbetet leds av Avfall Sveriges utvecklingskommitté.

Sverige får nya avfallsregler i år, när ramdirektivet ska införlivas i svensk lag. Hur dessa regler är utformade och vilka konsekvenserna blir vet vi ännu inte eftersom propositionen är försenad. Men om de nya  reglerna är klara i mitten av november kommer de att presenteras av Miljödepartementet på höstmötet.

Direkt till anmälningsformuläret<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-06-28 Fel neka skattelättnad för importerad biogas

Energimyndigheten gjorde fel när Eon Biofor nekades skattelättnader för biogasimport från Tyskland till Sverige. Det framgår av ett förhandsavgörande från EU-domstolen.


2017-06-27 Beslut om den farliga egenskapen för ekotoxiskt

EU-kommissionens förslag till avfallsbedömningskriterier för den farliga egenskapen ekotoxiskt (HP 14) har nu godkänts och träder i kraft 5 juli 2018.


2017-06-26 Avfall Sverige på plats i Almedalen

Avfall Sverige finns på plats under den gotländska Almedalsveckan även i år. Under veckan planerar Avfall Sverige för flera aktiviteter.


2017-06-20 1000:e klimatåtgärden beslutad

Naturvårdsverket har fattat beslut om den 1 000:e klimatåtgärden inom ramen för Klimatklivet. Totalt har nu 1003 ansökningar fått stöd. Klimatklivet ska stärka lokalt och regionalt klimatarbete genom stöd till klimatinvesteringar, exempelvis i en stad, kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. Hittills har över 9 000 laddpunkter för elbilar, 200 åtgärder för energikonvertering och 23 åtgärder för produktion av biogas fått stöd genom Klimatklivet.


2017-06-20 Erfarenhetsutbyte med Storbritannien

Det framgångsrika EU-finansierade Leonardo-programmet får nu en uppföljare. DAKOFA, Avfall Sverige och CIWM (The Chartered Institution of Wastes Management) har med stöd av Köpenhamns stad och Rambøll tecknat avtal om att inrätta ett nytt program för erfarenhetsutbyte inom avfallssektorn mellan Danmark, Sverige och Storbritannien.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer