Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2010-09-06

Nya avfallsregler och behandling av matavfall några av de aktuella frågorna på årets höstmöte

Avfall Sveriges höstmöten har de senaste åren kommit att bli ett forum för de allra mest aktuella frågorna inom avfallsbranschen, och så blir det även i år.

Höstmötet hålls i år på Infra City i Upplands Väsby den 16-17 november. Det blir ett internat i megaformat när flera hundra deltagare ska bo och konferera på samma ställe under två intensiva dagar.

En hel dag ägnas åt behandling av matavfall och vi blickar under denna dag både bakåt och framåt. Målet för 2010 har varit att 35 procent av matavfallet ska samlas in för biologisk återvinning. Hur långt har vi kommit och vad händer nu? Vi synar dagens och framtidens insamlingssystem och de möjligheter som fortfarande finns för effektivisering av den biologiska processen för ett ökat utbyte av biogas. Vi följer också den resa som certifieringssystemet för kompost och biogödsel har gjort under 10 år för att uppnå den acceptans som de certifierade produkterna har idag. Men certifieringssystemet står inför fortsatt arbete och nya utmaningar. Bland föreläsarna märks representanter för Naturvårdsverket, Energimyndigheten, handeln, kommuner och Avfall Sveriges rådgivare.

En ny scenarie- och visionsprocess med sikte på 2020 påbörjades under årsmötet, och den fortsätter även under höstmötet. Arbetet leds av Avfall Sveriges utvecklingskommitté.

Sverige får nya avfallsregler i år, när ramdirektivet ska införlivas i svensk lag. Hur dessa regler är utformade och vilka konsekvenserna blir vet vi ännu inte eftersom propositionen är försenad. Men om de nya  reglerna är klara i mitten av november kommer de att presenteras av Miljödepartementet på höstmötet.

Direkt till anmälningsformuläret<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-03-21 Stäng världens farligaste soptippar

Över hundra personer omkom i början av mars efter ett skred på en soptipp i Etiopien. De flesta av de döda var kvinnor och barn. Den är bara en av många livsfarliga soptippar världen över där fattiga människor har sin bostad och sitt arbete. Den internationella avfallsorganisationen ISWA bedriver just nu en kampanj för att stänga världens 50 största och farligaste soptippar. Stöd kampanjen!


2017-03-20 Uppdaterade guider om upphandlingsregler

Guiderna 17 och 18 som publicerades på Avfall Sveriges hemsida i januari har uppdaterats med information om utredningsdirektivet ”Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen" (dir. 2017:13). Den tillsatta utredningen ska bland annat titta på frågan om förutsättningar för avtalssamverkan mellan kommuner.


2017-03-17 EU-parlamentet vill skärpa återvinningsmål

EU-parlamentet har röstat för att skärpa målen för återvinning och deponering. Parlamentet vill öka andelen avfall som återvinns till 70 procent fram till år 2030. Ledamöterna vill också begränsa andelen avfall som deponeras till 5 procent och minska livsmedelsslöseriet med 50 procent fram till år 2030. Parlamentets representanter ska nu inleda förhandlingar med rådet om de slutgiltiga reglerna.


2017-03-16 Skattehöjning föreslås

Regeringen vill höja koldioxidskatten på fossileldad fjärrvärme och kraftvärme. Skattehöjningarna gäller både kraftvärmeanläggningar och fjärrvärmeanläggningar. Regeringen vill också räkna upp flera miljöskatter automatiskt varje år, med ett index baserat på inflationen. Det gäller bland annat att skatt på naturgrus, avfall och kemikalier. Förslagen ingår i budgetpropositionen för 2018.


2017-03-15 Utsläppen av växthusgaser fortsätter minska

Sveriges totala växthusgasutsläpp har minskat med 25 procent mellan år 1990 och 2015. Fram till år 2020 kan utsläppen minska med 30 procent och till år 2030 med cirka 35 procent, jämfört med 1990 års nivå.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer