Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2010-09-06

Nya avfallsregler och behandling av matavfall några av de aktuella frågorna på årets höstmöte

Avfall Sveriges höstmöten har de senaste åren kommit att bli ett forum för de allra mest aktuella frågorna inom avfallsbranschen, och så blir det även i år.

Höstmötet hålls i år på Infra City i Upplands Väsby den 16-17 november. Det blir ett internat i megaformat när flera hundra deltagare ska bo och konferera på samma ställe under två intensiva dagar.

En hel dag ägnas åt behandling av matavfall och vi blickar under denna dag både bakåt och framåt. Målet för 2010 har varit att 35 procent av matavfallet ska samlas in för biologisk återvinning. Hur långt har vi kommit och vad händer nu? Vi synar dagens och framtidens insamlingssystem och de möjligheter som fortfarande finns för effektivisering av den biologiska processen för ett ökat utbyte av biogas. Vi följer också den resa som certifieringssystemet för kompost och biogödsel har gjort under 10 år för att uppnå den acceptans som de certifierade produkterna har idag. Men certifieringssystemet står inför fortsatt arbete och nya utmaningar. Bland föreläsarna märks representanter för Naturvårdsverket, Energimyndigheten, handeln, kommuner och Avfall Sveriges rådgivare.

En ny scenarie- och visionsprocess med sikte på 2020 påbörjades under årsmötet, och den fortsätter även under höstmötet. Arbetet leds av Avfall Sveriges utvecklingskommitté.

Sverige får nya avfallsregler i år, när ramdirektivet ska införlivas i svensk lag. Hur dessa regler är utformade och vilka konsekvenserna blir vet vi ännu inte eftersom propositionen är försenad. Men om de nya  reglerna är klara i mitten av november kommer de att presenteras av Miljödepartementet på höstmötet.

Direkt till anmälningsformuläret<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-08-15 Förbud mot avfallshantering utan varningsfordon

Ett avgörande från Kammarrätten i Göteborg innebär förbud att utföra avfallshantering på viss vägsträcka om inte aktuellt renhållningsfordon skyddas av ett varningsfordon som är utrustat med TMA (Truck Mounted Attenuator, ett påkörningsskydd). Ärendet är överklagat.


2017-08-14 Allt fler kvinnor handlar hållbart – men männen halkar efter

Nästan en av tre svenskar, 27 procent, är mer benägna att handla begagnat mode idag jämfört med för tre år sedan. Det är framförallt den yngre generationen och speciellt kvinnor som driver upp siffrorna. Siffrorna kommer från Tradera och Avfall Sveriges hållbarhetsundersökning, där svenskarnas relation till att handla second hand presenteras.


2017-08-09 1,2 miljarder att söka från Klimatklivet

Nu har en ny ansökningsomgång till Klimatklivet öppnat. Det finns 1,2 miljarder kronor som företag, kommuner, landsting, ideella föreningar och andra organisationer kan söka till lokala klimatåtgärder. Investeringsstödet kan bland annat ges till projekt inom transporter, energieffektivisering, infrastruktur, avfall, fjärrvärme och informationsspridning.


2017-07-28 ”Vid teknikens frontlinje” temat för årets höstmöte

Nu är det dags att börja planera för Avfall Sveriges höstmöte. ”Vid teknikens frontlinje” är temat för året och höstmötet hålls den 14-15 november på Clarion Sign i Stockholm.


2017-07-17 Erfarenhetsutbyte med Storbritannien

Det framgångsrika EU-finansierade Leonardo-programmet får nu en uppföljare. DAKOFA, Avfall Sverige och CIWM (The Chartered Institution of Wastes Management) har med stöd av Köpenhamns stad och Rambøll tecknat avtal om att inrätta ett nytt program för erfarenhetsutbyte inom avfallssektorn mellan Danmark, Sverige och Storbritannien.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer