Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2010-09-06

Nya avfallsregler och behandling av matavfall några av de aktuella frågorna på årets höstmöte

Avfall Sveriges höstmöten har de senaste åren kommit att bli ett forum för de allra mest aktuella frågorna inom avfallsbranschen, och så blir det även i år.

Höstmötet hålls i år på Infra City i Upplands Väsby den 16-17 november. Det blir ett internat i megaformat när flera hundra deltagare ska bo och konferera på samma ställe under två intensiva dagar.

En hel dag ägnas åt behandling av matavfall och vi blickar under denna dag både bakåt och framåt. Målet för 2010 har varit att 35 procent av matavfallet ska samlas in för biologisk återvinning. Hur långt har vi kommit och vad händer nu? Vi synar dagens och framtidens insamlingssystem och de möjligheter som fortfarande finns för effektivisering av den biologiska processen för ett ökat utbyte av biogas. Vi följer också den resa som certifieringssystemet för kompost och biogödsel har gjort under 10 år för att uppnå den acceptans som de certifierade produkterna har idag. Men certifieringssystemet står inför fortsatt arbete och nya utmaningar. Bland föreläsarna märks representanter för Naturvårdsverket, Energimyndigheten, handeln, kommuner och Avfall Sveriges rådgivare.

En ny scenarie- och visionsprocess med sikte på 2020 påbörjades under årsmötet, och den fortsätter även under höstmötet. Arbetet leds av Avfall Sveriges utvecklingskommitté.

Sverige får nya avfallsregler i år, när ramdirektivet ska införlivas i svensk lag. Hur dessa regler är utformade och vilka konsekvenserna blir vet vi ännu inte eftersom propositionen är försenad. Men om de nya  reglerna är klara i mitten av november kommer de att presenteras av Miljödepartementet på höstmötet.

Direkt till anmälningsformuläret<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-21 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Hotet från importerad biogas med dubbelt stöd och bristen på långsiktiga styrmedel gör framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen – biogasen. Detta har påtalats av Avfall Sverige i flera debattartiklar, senast i Ny Teknik den 15 november och i Aktuell Hållbarhet den 20 november. Den senare artikeln tillsammans med LRF och 100% förnybart.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer