Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-08-20

Nya regler om insamling av el-avfall i butik börjar gälla 1 oktober

Avfall Sverige har informerat landets kommuner om den fortsatta hanteringen av el-avfall från hushåll genom elreturavtalet.

Det senaste avtalet mellan kommunerna och El-Kretsen löper från den 1 januari 2013 till den 31 december 2017. Avtalet har en uppsägningstid på två år och ska alltså sägas upp senast den 31 december 2015. Om inte det görs förlängs avtalstiden med fem år, alltså 2018–2022. Möjligheten till förlängning är ett erbjudande som säkerställer uppdraget till El-Kretsen, med åtföljande ersättningsförmåner. Avtalet ger kommunerna rätt till ersättning för insamling av el-avfall vid åvc, för fastighetsnära och konsumentnära insamling samt för informationsarbetet. Genom ett indexförfarande räknas ersättningsnivån automatiskt upp varje år. 

Hushållens möjligheter att lämna in el-avfall ökar från den 1 oktober i år då nya regler börjar gälla. I samarbete mellan Svensk Handel och El-Kretsen pågår planering för att införa ett nationellt system för insamling i butik och vidare transport. Planeringsarbetet har dock försenats eftersom parterna väntar på vägledning från Naturvårdsverket om hur reglerna om butiksinsamling ska genomföras. 

El-Kretsen kommer under hösten att informera kommunerna om den framtida butiksinsamlingen och hur det påverkar de insamlingsskåp som redan finns i butikerna och som kommunerna i dagsläget ansvarar för.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-21 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Hotet från importerad biogas med dubbelt stöd och bristen på långsiktiga styrmedel gör framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen – biogasen. Detta har påtalats av Avfall Sverige i flera debattartiklar, senast i Ny Teknik den 15 november och i Aktuell Hållbarhet den 20 november. Den senare artikeln tillsammans med LRF och 100% förnybart.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer