Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-03-04

Nystart för cirkulär ekonomi i EU

EU-kommissionen har nu påbörjat arbetet med att ta fram en ny så kallad färdplan för cirkulär ekonomi och reviderad avfallslagstiftning med nya återvinningsmål. Ambitionen är att kunna lämna konkreta förslag före årsskiftet. Samtidigt har den så kallade Energi-Unionen presenterats, där energi ur avfall lyfts fram.

Bakgrunden är att EU-kommissionen beslutat dra tillbaka det förslag som lämnades till EU-parlamentet i juli i fjol. Förslaget mötte omfattande kritik särskilt från medlemsländerna. EU-kommissionen kunde dock inte helt skrota förslaget, vilket sannolikt var tanken. Istället har EU-kommissionen åtagit sig återkomma med "mer ambitiösa" planer under året.

Vad som hittills framkommit är att arbetet med nya förslag kommer att ledas av kommissionären för tillväxt men i samråd med miljö, som tog fram det förra förslaget. Tanken är att koppla avfalls- och resursfrågorna samman med pågående råvarustrategi men också frågor om tillväxt och kretslopp. Konkret kommer mest troligt mer fokus att läggas på att begränsa farliga ämnen i kretsloppen, att kraftigt begränsa deponering och att höja målen för så kallad kvalitativ återvinning, samtidigt som energi ur avfall ges en tydligare roll, vilket också framkommer i planerna kring en Energi-Union.

– EU-kommissionens inriktning stämmer väl överens med Avfall Sveriges prioriteringar. Det behövs dessutom tydligare definitioner och sätt att mäta för att jämförelser och uppföljning ska bli trovärdigt. Vi menar också att det behövs gemensamma riktlinjer för hur producentansvar ska tillämpas i medlemsländerna, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist. 

– Kanske är det rimligt att länder med sämre ekonomiska förutsättningar får längre tid på sig att nå olika mål jämfört med genomsnittet inom EU. Slutmålen måste dock vara desamma, avslutar Weine Wiqvist.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-21 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Hotet från importerad biogas med dubbelt stöd och bristen på långsiktiga styrmedel gör framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen – biogasen. Detta har påtalats av Avfall Sverige i flera debattartiklar, senast i Ny Teknik den 15 november och i Aktuell Hållbarhet den 20 november. Den senare artikeln tillsammans med LRF och 100% förnybart.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer