Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-07-21

Nytt klimatinvesteringsstöd

Det är nu klart med ett nytt klimatinvesteringsstöd. 125 miljoner kronor finns att söka för i år och pengarna ska fördelas till projekt som ger största möjliga klimatnytta. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att ansvara för stödet som kan gå till konkreta klimatsatsningar inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi. Det kan också vara stöd till energieffektiviseringsåtgärder, förnybar energi, fjärrvärme- och fjärrkylasystem, återvinning och återanvändning av avfall samt energiinfrastruktur. Av det tidigare klimatinvesteringsprogrammet gick en stor del till biogasanläggningar och gastankstationer.  

Alla förutom privatpersoner kan söka stödet - kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser. Första omgången ansökningar ska vara inskickade till länsstyrelsen senast 15 september, men det kommer att bli ytterligare något ansökningstillfälle och beslutstillfälle under hösten 2015.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-09-19 Avfallsstatistik på riksnivå och lokalt

Nu kan Avfall Sverige presentera statistik över hushållsavfallet i Sverige både på riksnivå och lokal nivå. Statistiken på riksnivå presenteras i rapporten ”Svensk Avfallshantering”. Den visar att mängden hushållsavfall har minskat. Rapporten ”Hushållsavfall i siffror” innehåller avfallsstatistik på läns- och kommunnivå.


2017-09-14 FTI-avtal om kommunal insamling av förpackningar

Avfall Sverige får en del frågor från medlemmarna om de avtal som FTI använder för avtal med kommunerna om ersättning för kommuners insamling av förpackningar.


2017-09-14 Uppdaterade upphandlingsguider

Den 1 juni 2017 trädde nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor i kraft i lagen om offentlig upphandling och i lagen om upphandling av koncessioner. Avfall Sveriges guider 17 och 18 är nu uppdaterade med den nya bestämmelserna.


2017-09-13 Filmen ”Cirkulär ekonomi i praktiken” med egen avsändare

Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten har tagit fram nya material om cirkulär ekonomi i praktiken. En broschyr med exempel och en film som förklarar hur det hänger ihop och varför Sverige ligger i framkant på området. Filmen kan nu beställas av våra medlemmar med den egna logotypen som avsändare.


2017-09-12 Minst 40 entreprenörer verksamma på marknaden för avfallsinsamling i Sverige

Minst 40 entreprenörer är verksamma på marknaden för insamling av mat- och restavfall i svenska kommuner. Detta framgår av Avfall Sveriges rapport nr 2017:25 ”Entreprenörer för insamling av hushållsavfall 2016”.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer