Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-01-30

Jordbruksverket godkänner insamlingssystem för matavfall

Jordbruksverket har godkänt insamlingssystem för källsorterat matavfall där biogödslet ska användas i ekologisk produktion.

Jordbruksverket lägger stor vikt vid kvalitetsarbetet i samband med insamling. Spårbarheten är en avgörande del i övervakningen av hela kedjan från insamling till produktion av biogödsel, helt i linje med de krav som ställs på andrapartsrevision i certifieringsreglerna för biogödsel (SPCR 120).   

Enligt EU-krav ska komposterat eller rötat matavfall som används som gödsel i ekologisk odling vara producerat i ett slutet och övervakat insamlingssystem. Ett helt slutet insamlingssystem fungerar dock inte i praktiken och därför har Jordbruksverket valt att ställa krav på dokumentation och rutiner kring kvalitetssäkring. Den ansvarige ska upprätta kontrollpunkter så att syftet med ”slutet och övervakat” upprätthålls. Bland annat ska alla som källsorterar sitt matavfall få regelbunden information om hur systemet fungerar samt återkoppling – negativ såväl som positiv – kring deras insats. 

Kommuner som vill få sitt insamlingssystem godkänt ska ansöka om detta hos Jordbruksverket. En anläggning som rötar eller komposterar matavfall kan dock göra en ansökan för kommunens räkning. Godkännandet gäller bara insamlingssystemet inklusive mottagningsanläggningen. Själva biogas- eller komposteringsanläggningen omfattas inte av Jordbruksverkets godkännande.

Mer information om villkor för godkännande av insamlingssystem finns på Jordbruksverkets webbplats.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-15 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


2017-11-13 Stöd till projekt som minskar avfallet

RE:Sources tredje utlysning har öppnat och erbjuder sammanlagt 40 miljoner kronor i stöd till projekt som kan bidra till hållbar materialanvändning. Särskilt efterlyses projekt som minskar avfallet och projekt som förbättrar arbetsmiljön, så att fler människor vill arbeta med material- och avfallshantering. Dessutom vill man prova radikalt nytänkande idéer som kraftigt minskar mängden avfall.


2017-11-10 Företag ska få hjälp byta ut farliga ämnen i produkter

Regeringen har beslutat att ett substitutionscentrum ska inrättas för att stötta företag som vill byta ut farliga kemikalier i sina varor. Centret placeras vid RISE i Borås.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer