Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2013-11-29

Prisade i Återvinningsgalan

På torsdagskvällen avgjordes den femte upplagan av Återvinningsgalan där priser delades ut i åtta kategorier.

  • CCR, Competence Center for Recycling på Chalmers blev ”Årets Elektronikåtervinnare
  • Stena Recycling utsågs till ”Årets Avfallsbehandlare”
  • Malmö Återbyggdepå utsågs till ”Årets Återvinningsanläggning”
  • Volvo, Renova, DHL och OKQ8 tilldelades ”Årets Miljöinitiativ”
  • 4 Cycle vann pris som ”Årets Entreprenör”
  • Ove Jansson på Länsförsäkringar utsågs till ”Årets Kretsloppsavgiftare”
  • Nacka fick pris som ”Årets Återvinningskommun”
  • Envac AB vann ”Årets Specialpris”. I den klassen utsåg juryn även två hedersomnämnande, ett till Ingrid Olsson, mångårig kommunikationschef på SÖRAB och ett till Carina Haak, initiativtagare till Fritidsbanken.

Juryn bestod av Jon Nilsson-Djerf, Avfall Sverige, Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna, Jan Peter Bergkvist, Sleepwell AB, Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet och Recyclings chefredaktör Martin Dyberg. Han fick också NSRs specialpris ”Årets Kretslöpare”.

Läs mer om Återvinningsgalan 2013<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-15 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


2017-11-13 Stöd till projekt som minskar avfallet

RE:Sources tredje utlysning har öppnat och erbjuder sammanlagt 40 miljoner kronor i stöd till projekt som kan bidra till hållbar materialanvändning. Särskilt efterlyses projekt som minskar avfallet och projekt som förbättrar arbetsmiljön, så att fler människor vill arbeta med material- och avfallshantering. Dessutom vill man prova radikalt nytänkande idéer som kraftigt minskar mängden avfall.


2017-11-10 Företag ska få hjälp byta ut farliga ämnen i produkter

Regeringen har beslutat att ett substitutionscentrum ska inrättas för att stötta företag som vill byta ut farliga kemikalier i sina varor. Centret placeras vid RISE i Borås.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer