Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2012-08-10

Så mycket mat slänger storkök och restauranger i Norden

Storkök och restauranger i Norge, Sverige, Finland och Danmark slänger 456 000 ton mat per år. Det är 18 kilo per invånare och år. I dag publicerar Nordiska ministerrådet en rapport om matavfallet och en guide som kan hjälpa branschen att minska det.

Bakom rapporten står nordiska gruppen för att förebygga avfall där Naturvårdsverket och motsvarande myndigheter i de andra länderna är med. Den bygger på tidigare undersökningar och en enkät i de fyra länderna från januari 2012.

I siffran ovan räknas bara den mat som egentligen hade gått att äta, inte till exempel potatisskal och djurben. Mängden mat som slängs i storkök är troligtvis ännu större än vad som anges i rapporten. Soppor och såser till exempel spolas ner i avloppet, liksom drycker. Inte heller mat som hämtas från restaurangen är med.

Rapporten är publicerad på Naturvårdsverkets webbplats, där finns också en guide  som ska hjälpa branschen att minska matavfallet.

Läs mer och ladda ner rapporten och guiden på Naturvårdsverkets webbplats<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-15 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


2017-11-13 Stöd till projekt som minskar avfallet

RE:Sources tredje utlysning har öppnat och erbjuder sammanlagt 40 miljoner kronor i stöd till projekt som kan bidra till hållbar materialanvändning. Särskilt efterlyses projekt som minskar avfallet och projekt som förbättrar arbetsmiljön, så att fler människor vill arbeta med material- och avfallshantering. Dessutom vill man prova radikalt nytänkande idéer som kraftigt minskar mängden avfall.


2017-11-10 Företag ska få hjälp byta ut farliga ämnen i produkter

Regeringen har beslutat att ett substitutionscentrum ska inrättas för att stötta företag som vill byta ut farliga kemikalier i sina varor. Centret placeras vid RISE i Borås.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer