Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-05-23

Ska EU lägga sig i den svenska avfallspolitiken?

Några dagar före söndagens viktiga EU-val möttes företrädare för de åtta riksdagspartierna i en debatt om avfallspolitik på europeisk och nationell nivå. Debatten var arrangerad av Avfall Sverige och hölls på årsmötet i Borås.

Hur mycket ska EU lägga sig i den svenska avfallspolitiken, undrade moderatorn Folke Rydén. Den allmänna uppfattningen bland debattdeltagarna var att EU kan sätta upp mål men hur avfallshanteringen sedan ska utformas bör vara upp till respektive land. EU:s mål kan fungera som motor för de länder som behöver en knuff för att sätta igång med att modernisera och miljöanpassa sin avfallshantering.

– De två översta stegen i avfallshierarkin är grunden för att vi ska lyckas, sa Carl Schlyter, miljöpartisten som har suttit i EU-parlamentet i tio år men nu kandiderar till riksdagen.

– Men det finns en konflikt i att låta EU sätta upp mål för avfallsmängden och lämna över till kommunerna hur det ska skötas. Den inre marknaden kan krossa ambitionerna, sa han.

Debatten kom också in på ansvarsfrågan inom svensk avfallshantering. Någon kretsloppsproposition är inte aktuell och arbetsgruppen inom regeringskansliet som ska försöka lösa frågan, hinner troligen inte lämna något förslag före sommaren som utlovat. Debattörerna var inte överens om kommunerna ska ha ansvaret för insamlingen, eller om det ska finnas kvar hos producenterna.

– Vi vill ge ansvaret till kommunerna. Vi är redo, vi står på startlinjen och ni är kvar i omklädningsrummet, sa socialdemokraten Jytte Guteland, som nu ställer upp i EU-valet för försa gången.

Centerpartisten Roger Tiefensee illustrerade regeringens svårighet att sätta ned foten och ta beslut i ansvarsfrågan:

– Jag säger inte att det är fel med att kommunerna får ansvaret men vi behöver ha en mer generell hållning. Fortsätta som nu är inget alternativ, sa han.

Weine Wiqvist, VD för Avfall Sverige, som agerande "side-kick" i debatten underströk behovet av en tydlig ansvarsfördelning och trovärdig uppföljning baserat på jämförbara uppgifter:

– För att kunna sätta upp ambitiösa mål och visioner krävs också riktiga definitioner, och som alla använder.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-21 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Hotet från importerad biogas med dubbelt stöd och bristen på långsiktiga styrmedel gör framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen – biogasen. Detta har påtalats av Avfall Sverige i flera debattartiklar, senast i Ny Teknik den 15 november och i Aktuell Hållbarhet den 20 november. Den senare artikeln tillsammans med LRF och 100% förnybart.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer