Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-12-08

Styrelsen beslutade om Avfall Sveriges ståndpunkter och nya arbetsgrupperna

Vid Avfall Sveriges styrelsesammanträde den 4 december fastställdes de ståndpunkter – tidigare policy – som under året arbetats fram i arbetsgrupperna, i utvecklingskommittén och vid årsmötet i Borås.

Ståndpunkterna är tänkta att ligga till grund för Avfall Sveriges ställningstagande i olika policyfrågor och omfattar allt från synen på avfallshierarkin, kommunernas ansvar och roller till styrmedel, planering och innovation. Ståndpunkterna finns på medlemssidorna och kommer inom kort att finnas tillgängliga också som nedladdningsbar trycksak. 

Styrelsen fastställde vidare ståndpunkt om synen på gränsöverskridande transporter för avfall till återvinning. Den bärande idén är att i en cirkulär ekonomi för ett resurseffektivt Europa är rörlighet över gränserna central. Det innebär ett effektivare utnyttjande av tillgänglig infrastruktur och bidrar till försörjning av material och energiråvaror inom Europa, samtidigt som miljöbelastning från exempelvis deponering minskar. Även denna texten finns på medlemssidorna.

Styrelsen fastställde också nya riktlinjer för och organisering av Avfall Sveriges arbetsgrupper. Syftet är att arbetet ska bli effektivare och ge ännu mer medlemsnytta. Under våren 2015 omsätts detta i praktisk handling och den nya strukturen ska fungera från och med hösten. Mer information om detta följer när riktlinjer och organisering faller på plats. <- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer