Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-10-22

Ansöker om fortsatt skattebefrielse för biogas

Regeringen har lämnat in kompletterande ansökningar till EU-kommissionen om skattebefrielse för biodrivmedel.

I budgetpropositionen för 2016 föreslog regeringen att hållbara biodrivmedel även efter kommande årsskifte ges viss befrielse från energiskatt och hel befrielse från koldioxidskatt. Men Europeiska kommissionen anser att skattebefrielsen i sin helhet är ett driftsstöd enligt unionsrättens regler om statsstöd. Statsstödet måste godkännas av kommissionen för att få tillämpas.

Regeringen ansökte i februari i år om förlängt statsstödsgodkännande och har nu lämnat in kompletterande ansökningar. 

Godkännande för skattebefrielsen av biogas som drivmedel söks för en stödperiod från och med den 1 januari 2016 till och med utgången av 2020. Ansökan för skattebefrielse eller skattelättnad av andra hållbara biodrivmedel än biogas avser tiden till och med utgången av 2018. 

Avfall Sverige har, i nära samverkan med bland annat Energigas Sverige och Svenskt Vatten, länge arbetat för en förändring av skattereglerna. Utebliven skattebefrielse hade inneburit en oacceptabel osäkerhet för de svenska biogasproducenterna. 

Kommissionen ska nu godkänna ansökan om skattebefrielse innan den kan träda i kraft.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer