Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-07-03

Sysav överklagar Konkurrensverkets beslut

Sysavs ägarkommuner kommer att överklaga Konkurrensverkets beslut att kommunerna inte äger rätt att lämna sitt hushållsavfall till Sysav utan föregående upphandling. Ägarkommunerna anser sig göra rätt och vill nu få detta prövat i Förvaltningsrätten. De kommer därför att överklaga.

Konkurrensverkets beslut kom efter en granskning av Sysavs koncernstruktur och uppfyllandet av verksamhetskriteriet i Teckalundantaget. Ägarkommunerna menar att de äger rätt att lämna sitt hushållsavfall till Sysav utan upphandling och överklagar därför beslutet.

 

Konkurrensverket har även fattat beslut i flera tillsynsärenden som rör NSR och dess sex ägarkommuner. Fem ärenden avskrivs men i det sjätte fallet beslutar verket att kommunen inte får köpa tjänster från NSR utan att upphandla enligt LOU. NSR:s ägarkommuner hänvisar till ett undantag i upphandlingsreglerna som i korthet säger att kommuner kan handla upp tjänster av ett bolag, utan upphandling, om det finns politisk insyn i bolaget och om bolaget inte får för stor del av sina intäkter på den privata marknaden.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-09-19 Avfallsstatistik på riksnivå och lokalt

Nu kan Avfall Sverige presentera statistik över hushållsavfallet i Sverige både på riksnivå och lokal nivå. Statistiken på riksnivå presenteras i rapporten ”Svensk Avfallshantering”. Den visar att mängden hushållsavfall har minskat. Rapporten ”Hushållsavfall i siffror” innehåller avfallsstatistik på läns- och kommunnivå.


2017-09-14 FTI-avtal om kommunal insamling av förpackningar

Avfall Sverige får en del frågor från medlemmarna om de avtal som FTI använder för avtal med kommunerna om ersättning för kommuners insamling av förpackningar.


2017-09-14 Uppdaterade upphandlingsguider

Den 1 juni 2017 trädde nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor i kraft i lagen om offentlig upphandling och i lagen om upphandling av koncessioner. Avfall Sveriges guider 17 och 18 är nu uppdaterade med den nya bestämmelserna.


2017-09-13 Filmen ”Cirkulär ekonomi i praktiken” med egen avsändare

Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten har tagit fram nya material om cirkulär ekonomi i praktiken. En broschyr med exempel och en film som förklarar hur det hänger ihop och varför Sverige ligger i framkant på området. Filmen kan nu beställas av våra medlemmar med den egna logotypen som avsändare.


2017-09-12 Minst 40 entreprenörer verksamma på marknaden för avfallsinsamling i Sverige

Minst 40 entreprenörer är verksamma på marknaden för insamling av mat- och restavfall i svenska kommuner. Detta framgår av Avfall Sveriges rapport nr 2017:25 ”Entreprenörer för insamling av hushållsavfall 2016”.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer