Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-04-13

Tekniksprånget söker arbetsgivare som vill ta emot praktikanter

År 2030 beräknar SCB att det kommer saknas över 50 000 ingenjörer i Sverige. Dessutom visar en färsk undersökning från fackförbundet Vision att 88 procent av de kommunala personalcheferna tror att de i framtiden kommer att få svårt att rekrytera personer med rätt teknisk kompetens. Därför finns Tekniksprånget, en långsiktig satsning där arbetsgivare i Sverige, tillsammans med regeringen, arbetar för att bevara Sveriges ingenjörstradition och stärka landets långsiktiga konkurrenskraft.

Genom Tekniksprånget erbjuds ungdomar som gått ur gymnasiet möjligheten att prova på ingenjörsyrket i fyra månader. Målet är att fler ska välja högre ingenjörsstudier samt att fler ska slutföra sin påbörjade utbildning.

Nu öppnar ansökningsperioden till höstens omgång och nu söks fler arbetsgivare som vill vara med och ta emot praktikanter.  

Tekniksprånget ger er en möjlighet att få visa upp er mot teknikintresserade ungdomar i er region, kanske era framtida medarbetare? Samtidigt som ni får en engagerad resurs under fyra månader. I dagsläget medverkar flera av Avfall Sveriges medlemmar, bland annat Sysav, Västervik Miljö & Energi, Tekniska verken i Linköping och UMEVA.

För mer information om projektet och hur ni går med, kontakta Elisabet Welinder via e-post till elisabet.welinder@iva.se eller mobil: 070-621 31 98

Mer information om projektet finns på teknikspranget.se<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-09-19 Avfallsstatistik på riksnivå och lokalt

Nu kan Avfall Sverige presentera statistik över hushållsavfallet i Sverige både på riksnivå och lokal nivå. Statistiken på riksnivå presenteras i rapporten ”Svensk Avfallshantering”. Den visar att mängden hushållsavfall har minskat. Rapporten ”Hushållsavfall i siffror” innehåller avfallsstatistik på läns- och kommunnivå.


2017-09-14 FTI-avtal om kommunal insamling av förpackningar

Avfall Sverige får en del frågor från medlemmarna om de avtal som FTI använder för avtal med kommunerna om ersättning för kommuners insamling av förpackningar.


2017-09-14 Uppdaterade upphandlingsguider

Den 1 juni 2017 trädde nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor i kraft i lagen om offentlig upphandling och i lagen om upphandling av koncessioner. Avfall Sveriges guider 17 och 18 är nu uppdaterade med den nya bestämmelserna.


2017-09-13 Filmen ”Cirkulär ekonomi i praktiken” med egen avsändare

Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten har tagit fram nya material om cirkulär ekonomi i praktiken. En broschyr med exempel och en film som förklarar hur det hänger ihop och varför Sverige ligger i framkant på området. Filmen kan nu beställas av våra medlemmar med den egna logotypen som avsändare.


2017-09-12 Minst 40 entreprenörer verksamma på marknaden för avfallsinsamling i Sverige

Minst 40 entreprenörer är verksamma på marknaden för insamling av mat- och restavfall i svenska kommuner. Detta framgår av Avfall Sveriges rapport nr 2017:25 ”Entreprenörer för insamling av hushållsavfall 2016”.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer