Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-04-13

Tekniksprånget söker arbetsgivare som vill ta emot praktikanter

År 2030 beräknar SCB att det kommer saknas över 50 000 ingenjörer i Sverige. Dessutom visar en färsk undersökning från fackförbundet Vision att 88 procent av de kommunala personalcheferna tror att de i framtiden kommer att få svårt att rekrytera personer med rätt teknisk kompetens. Därför finns Tekniksprånget, en långsiktig satsning där arbetsgivare i Sverige, tillsammans med regeringen, arbetar för att bevara Sveriges ingenjörstradition och stärka landets långsiktiga konkurrenskraft.

Genom Tekniksprånget erbjuds ungdomar som gått ur gymnasiet möjligheten att prova på ingenjörsyrket i fyra månader. Målet är att fler ska välja högre ingenjörsstudier samt att fler ska slutföra sin påbörjade utbildning.

Nu öppnar ansökningsperioden till höstens omgång och nu söks fler arbetsgivare som vill vara med och ta emot praktikanter.  

Tekniksprånget ger er en möjlighet att få visa upp er mot teknikintresserade ungdomar i er region, kanske era framtida medarbetare? Samtidigt som ni får en engagerad resurs under fyra månader. I dagsläget medverkar flera av Avfall Sveriges medlemmar, bland annat Sysav, Västervik Miljö & Energi, Tekniska verken i Linköping och UMEVA.

För mer information om projektet och hur ni går med, kontakta Elisabet Welinder via e-post till elisabet.welinder@iva.se eller mobil: 070-621 31 98

Mer information om projektet finns på teknikspranget.se<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer