Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-09-26

Träff med Avfall Sveriges nätverk för förebyggande

Den 25 september var det dags för träff nummer två i Avfall Sveriges nätverk för förebyggande av avfall. Cirka 60 personer samlades för att träffa kollegor och utbyta erfarenheter. Även personer utanför kommunens avfallsorganisation deltog. Det är en mycket positiv utveckling eftersom arbetet för att förebygga avfall berör hela kommunen.

Dagen varvades med information om den nya kampanjen och Avfall Sveriges extra satsning på förebyggande, flera inspirerande exempel på medlemmarnas arbete och engagerade diskussioner om vad som krävs för att få igång såväl ett kortsiktigt som ett långsiktigt arbete. Resultatet från diskussionerna gav värdefulla idéer som kan bidra till utvecklingen av området. 

Karin Nielsen, Kretslopp och vatten, berättade om arbetet att nå målet ”Resurs-hushållningen ska öka”. Vägen till målet består av många åtgärder, exempelvis pilotprojektet ”Det avfallssnåla kontoret”. Konkreta metoder och rutiner inom hela verksamhetskedjan – från produktval och inköp till användning, avfallshantering och uppföljning – ska tas fram. Resultaten ska vara användbara för alla verksamheter.

AnnaCarin Söderhielm, Gästrike återvinnare, gav flera exempel på hur man kan arbeta med förebyggande, exempelvis workshops, inspirationsmässa och kampanj. Gästrike återvinnares nya projekt, Mat-akuten, är en förstudie där de ska undersöka om man kan distribuera överbliven säker mat, till exempel bröd, till behövande – och i så fall vem som kan göra det och hur. Resultat kommer om några månader. 

Gunnar Fredriksson, SKL, reflekterade över att det hänt mycket inom förebyggande men att kunskapen behöver öka, till exempel förväxlas ofta förebyggande med återvinning. Kanske är det dags med en professor på området för att få ännu mer fart. 

Läs mer om förebyggande av avfall<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer