Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2012-04-12

Utreder ökad insyn i verksamheter som drivs genom kommunala entreprenader

I propositionen om undantag från upphandlingskrav, som regeringen presenterade den 19 mars, anger regeringen att man ser ett behov av att tillsätta en utredning som ska analysera möjligheten till ökad insyn i verksamheter som drivs genom kommunala entreprenader.

Med insyn i detta sammanhang syftar regeringen på rätten att ta del av allmänna handlingar. När det gäller insyn i företag där kommuner eller landsting har ett rättsligt bestämmande inflytande finns det bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen. När det gäller insyn i företag där kommuner och landsting bestämmer utan att ha ett rättsligt bestämmande inflytande gäller istället en bestämmelse om insyn i kommunallagen.

I propositionen gör regeringen bedömningen att allmänhetens möjligheter till insyn bör tas till vara i såväl kommunala företag som kommunala entreprenader. När det gäller kommunal verksamhet på entreprenad avser regeringen att tillsätta en utredning för att analysera möjligheten till ökad insyn i sådana verksamheter.

Regeringen anger att dess utgångspunkt är att allmänhetens möjligheter till insyn ska tas till vara oberoende av på vilket sätt kommuner och landsting väljer att organisera sin verksamhet.

– Avfall Sverige välkomnar en utredning om analys av möjligheten till ökad insyn i verksamheter som drivs genom kommunala entreprenader. Det är bra att det tillförsäkras lika goda möjligheter till insyn oavsett hur kommunen väljer att organisera sin avfallshantering, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-15 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


2017-11-13 Stöd till projekt som minskar avfallet

RE:Sources tredje utlysning har öppnat och erbjuder sammanlagt 40 miljoner kronor i stöd till projekt som kan bidra till hållbar materialanvändning. Särskilt efterlyses projekt som minskar avfallet och projekt som förbättrar arbetsmiljön, så att fler människor vill arbeta med material- och avfallshantering. Dessutom vill man prova radikalt nytänkande idéer som kraftigt minskar mängden avfall.


2017-11-10 Företag ska få hjälp byta ut farliga ämnen i produkter

Regeringen har beslutat att ett substitutionscentrum ska inrättas för att stötta företag som vill byta ut farliga kemikalier i sina varor. Centret placeras vid RISE i Borås.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer