Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-04-10

Vårproposition utan nyheter på avfallsområdet

Onsdagen den 9 april överlämnade regeringen sin vårproposition till riksdagen. Till skillnad från höstpropositionen är detta en mindre detaljerad budget, som istället lägger fokus på riktlinjer för den framtida ekonomiska politiken. Under den påföljande riksdagsdebatten märktes emellertid att det är valår. Tonläget var uppskruvat. Frågorna kretsade främst kring jobb, utbildning och statens finanser.

Vårpropositionen innehöll inte något nytt på avfallsområdet. Däremot fanns ett fördjupande stycke om kommunala bolag. Antalet kommunala bolag har nästan tredubblats sedan år 1975. Bolagen finns framförallt inom fastigheter, energi, vatten, avlopp och avfall. De kommunägda företagens samlade resultat var 2012 positivt och uppgick till cirka 12 miljarder. Största vinsten (7 miljarder) kom från fastighetsföretagen.

I fördjupningen framhålls att kommunallagen ställer krav på kontroll och uppföljning, samt möjlighet för allmänhet att få insyn i verksamheterna. Vidare beskrivs självkostnadsprincipen, som innebär att de kommunägda företagen inte får drivas i vinstsyften, förutom i vissa undantag som energi och kollektivtrafik.

När det gäller kommunsektorn i stort, konstateras att merparten av de kommunala verksamheterna är uppgifter som kommuner och landsting i lag har ålagts att utföra. Kommunsektorns totala utgifter uppgår till ca 24 procent av BNP.

Regeringen framhåller att kommunsektorn genom sin storlek är en viktig arbetsgivare. En fjärdedel av alla sysselsatta i Sverige är kommun- eller landstingsanställda. Till detta kommer alla privata företag som utför kommunalt finansierade tjänster.

Läs mer om vårpropositionen på regeringens webbplats<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer