Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-09-29

Vilken roll har energiåtervinning i framtidens cirkulära ekonomi?

Vid Ceweps kongress i Bryssel den 25 september diskuterades vilken roll energi-återvinning har i den framtida cirkulära ekonomin och i Kommissionens förslag till nytt avfallsdirektiv.

För 2030 sätts målet att återvinningen ska öka till 70 procent för hushållsavfall och deponeringen i Europa upphöra. Karl Falkenberg, direktör för Miljödirektoratet, pekade på att det inte finns något särskilt mål för energiåtervinning. Han menade dock att det uppenbarligen finns en roll att spela eftersom inte allt går eller är lämpligt att återvinna. Kommissionen vill undvika att det byggs för stor kapacitet och anser att avfall ska energiåtervinnas där det är mest lämpligt. I klartext blir innebörden att Kommissionen anser det rimligt att den kapacitet som finns i norra Europa kan användas för hela Europa.

– Kommissionen drar den självklara slutsatsen att i länder som Holland och Sverige, där återvinningen ökar, kommer ledig kapacitet att uppstå som kan användas för avfall från länder som fortfarande deponerar stora mängder avfall, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist som också är vice ordförande i Cewep.

– Kommissionen höjer dock ett varnande finger och menar att den totala energi-återvinningen i Europa inte behöver öka särskilt mycket för att det ska uppstå en rimlig balans, avslutar Weine Wiqvist.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer