Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-10-26

Webbinarium under Europa minskar avfallet-veckan: Mindre svinn – mer mat

Under Europa minskar avfallet-veckan bjuder Avfall Sverige, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket in till ett webbinarium som syftar till att inspirera anställda i kommuner, landsting och län att starta matsvinnsprojekt. 

Webbinariet vänder sig till inspektörer, renhållare, miljöstrateger, miljöchefer, kostchefer m. fl. Intresserade som inte har tillfälle att delta på webbinariet kan se det i efterhand på Naturvårdsverkets webb. 

Programmet kommer bland annat att innehålla:

  • varför ska man jobba med matsvinnsprojekt,
  • goda exempel från tidigare Europa minskar avfallsveckor och exempel från aktuella matsvinnsprojekt,
  • konkreta tips och verktyg,
  • resultat från myndigheternas gemensamma matsvinnskampanj.  

Ett mer detaljerat program publiceras en månad i förväg i Naturvårdsverkets kalendarium.

I direkt anslutning till presentationerna, som sammanlagt tar cirka en timme, kommer arrangörerna också att svara på lite längre frågor via chatten i cirka 30 minuter. Det går bra att delta under endast presentationerna.

Webbinariet hålls den 27 november kl 9.30 – 11.00. Anmälan krävs, 100 platser finns och först till kvarn gäller. Senaste anmälningsdatum är 20 november.

Här anmäler du dig

Webbinariet kommer att filmas och i efterhand publiceras som dokumentation på Naturvårdsverkets webb. Naturvårdsverket kommer att ta fram en ny vägledningssida för matsvinn och även där kommer en länk till filmen att finnas.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-10-23 Bidrag till nordiska miljöprojekt

Nordiska ministerrådets bidragsutlysning är nu öppna för nordiska miljöprojekt inom bland annat cirkulär ekonomi, minskad miljöpåverkan från plast och avfallsförebyggande arbete. Sista ansökningsdag är 13 november 2017.


2017-10-16 Föreslår att regeringen ser över begreppet ”jämförligt avfall”

I en skrivelse till Miljö- och energidepartementet föreslår Avfall Sverige en översyn av definitionen av med hushållsavfall jämförligt avfall. Översynen ska syfta till att klargöra kommunernas och verksamhetsutövarnas avfallsansvar för att skapa förutsättningar att utveckla resurseffektiva och miljömässigt bra kretslopp till gagn för företag, medborgare och miljö.


2017-10-13 Samarbete för att minska textilens miljöpåverkan

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen har inlett en flerårig satsning för att minska textilkonsumtionens negativa miljöpåverkan. Satsningen bygger på dialogmöten med olika aktörer inom området.


2017-10-09 Dags att söka pengar från Klimatklivet

Nu öppnar ansökan till Klimatklivet igen – med nya möjligheter att söka stöd för att göra din verksamhet mer klimatsmart. Klimatklivet stöttar lokala investeringar som minskar utsläppen. Avfall är en av de sektorer där Naturvårdsverket gärna stöttar fler projekt under kommande år. Några exempel på åtgärder som kan få stöd är förbehandlingsanläggning för matavfall, smartare hantering av plast, insamling av metangas från deponier och kretsloppspark eller återbruksinitiativ. Mer info finns på Naturvårdsverkets webbplats.


2017-10-06 Nominera till Återvinningsgalan

Det är nu dags att nominera företag, personer eller organisationer till Återvinningsgalan på Berns den 25 januari. Det finns sju kategorier att nominera till och sista dag för nomineringar är den 31 oktober.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer