Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Grattis, Avfall Sverige

I år fyller Avfall Sverige 70 år. Föreningen föddes ur ett behov att lösa samhällets avfallsproblem. Medlemmarnas strävanden har bidragit till att göra svensk avfallshantering till en av världen främsta.

1947 var det fred i Europa. Prins Bertil ställde ut sin konst i Örebro under rubriken Mot ljusare tider.

Postorderföretaget Ellos grundades och nylonstrumporna kom till Sverige. Saab presenterade sin första personbil, Saab 92. Sveriges första snabbköp öppnades på Odengatan i Stockholm och kyl och frys installerades i många bostäder.

Inkomstutjämning var en aktuell fråga och såväl barnbidrag som bostadsbidrag infördes. GATT-avtalet öppnade för handel med nya länder. Plötsligt fanns det både varor och pengar i en omfattning som man inte varit van vid. Med ökad konsumtion följde förstås ökande avfallsmängder, som blev ett gissel för kommunerna.

Tillsammans är det lättare att lösa problem, resonerade man. Och så den 31 maj 1947 samlades representanter för renhållningsverken i åtta skånska kommuner för att bilda Södra Sveriges Renhållningsverksförening. 

Det var en förening av kommuner, inte av enskilda medlemmar. För man ville skapa goda kontakter mellan förtroendemän och tjänstemän – det var en viktig förutsättning för en god planering och för ett framgångsrikt arbete, menade styrelsen.

Årsmötet var ett tillfälle att sprida information, insamlad både inom och utom landet. Ämnen som hygien, taxor och transportplanering fanns på agendan, men också avfallets nyttiggörande. Tekniken utvecklades.

Försök att bilda motsvarande föreningar i andra delar av landet misslyckades och istället sökte sig allt fler kommuner till den skånska sammanslutningen. 1962 ombildades föreningen till en riksorganisation som fick namnet Svenska Renhållningsverksföreningen – RVF. 2007 var det dags för namnbyte igen, det Avfall Sverige som vi känner idag.

Från de första åtta medlemmarna har föreningen vuxit till 370. Utifrån den lilla diskussionsklubben har medlemmarna skapat en inflytelserik samhällsaktör, som såväl ministrar som generaldirektörer lyssnar till. Men grundtanken är oförändrad: tillsammans är det lättare att lösa problem.

Lediga platser

Borlänge Energi söker anläggningsingenjör miljö till Fågelmyra avfallsanläggning.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!