Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Det finns inget avfall – visionen som lyfter avfallshanteringen in i framtiden

Avfall Sveriges kommunikationschef Anna-Carin Gripwall och Ingrid Olsson, som är ordförande i arbetsgrupp kommunikation, presenterar den nya kampanjen.

Det finns inget avfall. Det är den långsiktiga visionen för Avfall Sveriges kommunmedlemmar.

Visionen är resultatet av det arbete, som inleddes vid årsmötet 2010 där årsmötesdeltagarna genomförde en omvärldsspaning. Fyra framtidsscenarier formulerades, som presenterades senare under året vid Avfall Sveriges höstmöte. Där påbörjades arbetet att ta fram en vision, långsiktiga mål och en målbild för 2020. De långsiktiga målen för 2020 är dels att sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt har brutits, dels att det ska ha skett en stark och tydlig rörelse uppåt i avfallshierarkin.

Målbilden är resultatet av medlemmarnas diskussioner vid årsmöte och höstmöte 2010:

  •  Kommunerna är motorn i omställningen (mot målen 2020 och den långsiktiga visionen).
  •  Kommunerna är garanten för en långsiktigt hållbar avfallshantering (för allmänintresset och medborgarna).

Rapporten med framtidsscenarierna och visionsskriften finns för nedladdning här på hemsidan

Länk till den film, som visades under årsmötet, där Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist vidareutvecklar tankarna kring visionen och målen finns i högerspalten.

Visionen och de långsiktiga målen ligger till grund för kampanjen ”Vi skapar ren välfärd”. Kampanjen inleddes under Almedalsveckan med ett seminarium om kommunal samverkan. Kampanjen fortsätter hela 2012.

Den gemensamma kampanjen ska öka kunskapen om helheten – kommunernas roll och uppdrag i avfallshanteringen – och visa den miljö- och samhällsnytta som den kommunala avfallshanteringen har åstadkommit. Om de regionala nätverken vill ha mer information om kampanjen och visionen vid höstens träffar, kontakta acg@avfallsverige.se

Dagens Samhälles nystartade debatt-sida på webben, www.dagenssamhalle.se, publicerade i anslutning till årsmötet ett inlägg från Avfall Sverige under rubriken ”Kommunerna bör driva på nolltolerans mot avfall”. I debattartikeln resonerar Weine Wiqvist kring tankarna bakom visionen.

Ladda ner skrift om visionen

Lediga platser

HEMAB, Härnösand Energi & Miljö AB, söker chef till affärsområde Återvinning.

Läs mer

OX2 i Helsingborg söker en processingenjör till biogasanläggningen.

Läs mer

Örebro kommun söker planerare inom hållbarhet och återanvändning.

Läs mer

NSR i Helsingborg söker kommunikatör.

Ladda ner annonsen

KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare, säker arbetsledare till återvinningscentralerna.

Läs mer

KSRR söker kommunikationsansvarig.

Läs mer

KSRR söker även personalansvarig.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se