Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Återvinningscentraler

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta med: 

 • Fysisk utformning av återvinningscentraler: planera, bygga, kapacitet, lokalisering, skyltning
 • Trafik: kunder, hämtning/ tömning av avfallskärl
 • Arbetsmiljö
 • Kundbemötande
 • Betalningssystem
 • Säkerhetsfrågor: hot, våld, inbrott, stölder och andra risker för personal och kunder
 • Samarbete med producenter
 • Försäljning och avsättning av insamlade avfallsfraktioner
 • Nya avfallsfraktioner
 • Mottagning av avfall från småföretagare
 • Återbruk och förberedelse inför återanvändning i de fall verksamheten finns i anslutning till ÅVC och samarbete med frivilligorganisationer

Anteckningar från senaste arbetsgruppsmötet

Prioriterade frågor 2017

 • Arbetsmiljö på ÅVC
 • Hur kan vi röra oss uppåt i avfallstrappan?

Verksamhetsgrupper 

 • Farligt avfall

Nätverk 

 • Säkerhetsrådgivare

Arbetsgruppens deltagare

Carina Eklund, ordförande Sysav, Malmö
Peter Nyström, vice ordförande Stockholm Vatten och Avfall
Britta Moutakis, sekreterare Avfall Sverige
Peter Gustavsson Halmstad Energi och Miljö
Johanna Göransson Telge Återvinning, Södertälje
Jeanette Hartung Kretslopp och Vatten, Göteborg
Sabina Hedman NODAVA – Norra Dalarna Vatten & Avfall
Fredrik Holmer Renhållningen, Kristianstad
Håkan Karlsson Jönköpings kommun
Peter Tham Gästrike återvinnare, Gävle
Gunnar Weiring Vafab Miljö, Västerås
Anna-Karin Falkenström NSR, Helsingborg
Dan Wikström Luleå Renhållning
Lars Wård Vakin, Umeå

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se