Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Återvinningscentraler

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta med: 

 • Fysisk utformning av återvinningscentraler: planera, bygga, kapacitet, lokalisering, skyltning
 • Trafik: kunder, hämtning/ tömning av avfallskärl
 • Arbetsmiljö
 • Kundbemötande
 • Betalningssystem
 • Säkerhetsfrågor: hot, våld, inbrott, stölder och andra risker för personal och kunder
 • Samarbete med producenter
 • Försäljning och avsättning av insamlade avfallsfraktioner
 • Nya avfallsfraktioner
 • Mottagning av avfall från småföretagare
 • Återbruk och förberedelse inför återanvändning i de fall verksamheten finns i anslutning till ÅVC och samarbete med frivilligorganisationer

Anteckningar från senaste arbetsgruppsmötet

Prioriterade frågor 2017

 • Arbetsmiljö på ÅVC
 • Hur kan vi röra oss uppåt i avfallstrappan?

Verksamhetsgrupper 

 • Farligt avfall

Nätverk 

 • Säkerhetsrådgivare

Arbetsgruppens deltagare

Carina Eklund, ordförande Sysav, Malmö
Peter Nyström, vice ordförande Stockholm Vatten och Avfall
Britta Moutakis, sekreterare Avfall Sverige
Peter Gustavsson Halmstad Energi och Miljö
Johanna Göransson Telge Återvinning, Södertälje
Jeanette Hartung Kretslopp och Vatten, Göteborg
Sabina Hedman NODAVA – Norra Dalarna Vatten & Avfall
Fredrik Holmer Renhållningen, Kristianstad
Håkan Karlsson Jönköpings kommun
Peter Tham Gästrike återvinnare, Gävle
Gunnar Weiring Vafab Miljö, Västerås
Anna-Karin Falkenström NSR, Helsingborg
Dan Wikström Luleå Renhållning
Lars Wård Vakin, Umeå

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!