Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Avfallsanläggningar

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta övergripande med frågor om tillstånd, miljöpåverkan, behandling, egenkontroll, miljörapport, klassificering av farligt avfall samt BREF – referensdokument för bästa möjliga teknik – samt frågor som är specifikt relaterade till avfallsanläggningar och deponier enligt nedan. 

Frågor relaterade till avfallsanläggningar, andra än deponier: 

 • Både ”fristående” avfallsanläggningar och avfallsanläggningar inom samma verksamhet som deponi
 • Anläggningar för mottagning, sortering, förbehandling, behandling, återvinning 

Frågor relaterade till deponier:

 • Både anläggningar i drift och avslutade deponier
 • Mottagningskriterier
 • Lakvatten – hantering och kontroll
 • Sluttäckningar
 • Efterbehandling
 • Brandsäkerhet
 • Deponering av olika avfallstyper

Prioriterade frågor 

 • Bref Waste Treatment
 • Hantering av förorenat vatten på avfallsanläggningar
 • Klassificering och hantering/behandling av farligt avfall. Bistå med stöd till arbetsgruppen Giftfria kretslopp i arbetet med uppdatering av vägledningar kring klassificering. 

Verksamhetsgrupper 

 • Deponigas
 • Lakvatten
 • Anläggning farligt avfall 

Nätverk 

Arbetsgruppens deltagare

Carl Odelberg, ordförande Njudung Energi
Per Leander, vice ordförande Sysav, Malmö
Johan Fagerqvist, sekreterare Avfall Sverige
   
Representanter för:
Bergslagens kommunalteknik
Borlänge Energi
Borås Energi och Miljö
Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå
Eskilstuna Energi och Miljö
NSR, Helsingborg
Nyköpings kommun
Kramfors kommun
Nårab, Klippan
Karlstads kommun
Renova, Göteborg
Ronneby Miljö och Teknik
Skellefteå kommun
SRV återvinning, Huddinge
Sundsvall Energi
Sysav, Malmö
Sörab, Vallentuna
Tekniska Verken i Linköping
Telge Återvinning, Södertälje
Uppsala Vatten och Avfall
Vafab Miljö, Västerås
Örebro kommun
Östersunds kommun

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!