Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Avfallsanläggningar

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta övergripande med frågor om tillstånd, miljöpåverkan, behandling, egenkontroll, miljörapport, klassificering av farligt avfall samt BREF – referensdokument för bästa möjliga teknik – samt frågor som är specifikt relaterade till avfallsanläggningar och deponier enligt nedan. 

Frågor relaterade till avfallsanläggningar, andra än deponier: 

 • Både ”fristående” avfallsanläggningar och avfallsanläggningar inom samma verksamhet som deponi
 • Anläggningar för mottagning, sortering, förbehandling, behandling, återvinning 

Frågor relaterade till deponier:

 • Både anläggningar i drift och avslutade deponier
 • Mottagningskriterier
 • Lakvatten – hantering och kontroll
 • Sluttäckningar
 • Efterbehandling
 • Brandsäkerhet
 • Deponering av olika avfallstyper

Prioriterade frågor 

 • Bref Waste Treatment
 • Hantering av förorenat vatten på avfallsanläggningar
 • Klassificering och hantering/behandling av farligt avfall. Bistå med stöd till arbetsgruppen Giftfria kretslopp i arbetet med uppdatering av vägledningar kring klassificering. 

Verksamhetsgrupper 

 • Deponigas
 • Lakvatten
 • Anläggning farligt avfall 

Nätverk 

Arbetsgruppens deltagare

Carl Odelberg, ordförande Njudung Energi
Per Leander, vice ordförande Sysav, Malmö
Johan Fagerqvist, sekreterare Avfall Sverige
   
Representanter för:
Bergslagens kommunalteknik
Borlänge Energi
Borås Energi och Miljö
Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå
Eskilstuna Energi och Miljö
NSR, Helsingborg
Nyköpings kommun
Kramfors kommun
Nårab, Klippan
Karlstads kommun
Renova, Göteborg
Ronneby Miljö och Teknik
Skellefteå kommun
SRV återvinning, Huddinge
Sundsvall Energi
Sysav, Malmö
Sörab, Vallentuna
Tekniska Verken i Linköping
Telge Återvinning, Södertälje
Uppsala Vatten och Avfall
Vafab Miljö, Västerås
Örebro kommun
Östersunds kommun

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se