Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Biologisk återvinning

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta med:

 • Biologisk återvinning av matavfall och annat matavfall som lämpar sig för denna behandling
 • Teknikbevakning och teknikutveckling inom biologisk avfallsbehandling: rötning och kompostering
 • Frivilligt åtagande – egenkontroll metanutsläpp för att kartlägga och minska utsläpp av metan från biogasanläggningar
 • Biogasfrågor inklusive utveckling av marknaden för biogas
 • Kvalitets- och marknadsfrågor för biogödsel och kompost
 • Kvalitetssäkringssystemet Certifierad återvinning

Anteckningar från senaste arbetsgruppsmötet.

Prioriterade frågor

 • Kommunicera biologisk återvinning som kretsloppsbaserad systemlösning
 • Matavfallsinsamling utan plast
 • Utveckla marknaden för biogas och söka partnerskap
 • Verka för långsiktiga styrmedel för biogas och biogödsel
 • Utveckla arbetsmiljöarbetet

Verksamhetsgrupp

 • Rötning

Nätverk

 • Processingenjörer
 • Drifttekniker 

Arbetsgruppens deltagare

Per-Erik Persson, ordförande VafabMiljö Kommunalförbund
Kjerstin Ekvall, vice ordförande Sysav
Caroline Steinwig, sekreterare Avfall Sverige
   
Representanter för:
Borlänge Energi
Borås Energi och Miljö
C4 Energi/Kristianstad Biogas
E.ON Gas
Falköpings kommun
Fortum
Gasum
Gästrike återvinnare/Gästrike Ekogas
Härnösand Energi & Miljö
Jönköping Energi Biogas
Karlskoga Energi/Biogasbolaget
Norrlandsjord
Nårab
OX2 Bio
Renova
Scandinavian Biogas
Tekniska verken i Linköping
Uppsala Vatten och Avfall
Västblekinge Miljö

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!