Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Förebyggande

Arbetsgruppens huvudinriktning är att verka för:

  • Ökat engagemang för förebyggande och återanvändning både bland medlemmar och andra intressenter
  • Beteendeförändringar, förtydligande i lagstiftning, avfallsplaner och andra styrdokument
  • Samverkan med andra organisationer 
  • Att uppmärksamma uppströmsfrågor, till exempel påverka producenter
  • Samverkan inom hela kommunen i frågor som rör området

Anteckningar från senaste arbetsgruppsmötet

Prioriterade frågor

  • Öka kunskap och aktiviteter för förbyggande av avfall i kommunerna
  • Kommunerna ska bli föregångare i arbetet med att förebygga avfall 
  • Påverka uppströms i syfte att förebygga avfall

Nätverk 

  • Förebyggande

Arbetsgruppens deltagare

Jill Nyqvist, ordförande Gästrike återvinnare, Gävle
Åsa Lindskog, sekreterare Avfall Sverige
Maud Dolk Stockholm Vatten och Avfall
Anna Drakenberg Värmdö kommun
Hanna Hellström Göteborgsregionens kommunalförbund
Karin Nielsen Kretslopp och Vatten, Göteborg
Lotta Lewis-Jonsson NSR, Helsingborg
Maria Nordmark Sigtuna Vatten & Renhållning
Sandra Persson Nårab, Klippan
Savita Uphadhyaya VA Syd, Malmö
Sebastian Vinterek Skellefteå kommun

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!