Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Giftfria kretslopp

Arbetsgruppens huvudinriktning är farliga ämnen i produkter och avfallsströmmar.

Arbetsgruppen ansvarar för omvärldsbevakning och utveckling i frågor som rör regelverk kring farliga ämnen och även klassificering av farligt avfall. 

Arbetsgruppen samordnar arbetet kring innehåll av farliga ämnen i avfall gentemot de övriga arbetsgrupperna. Även nya potentiella problemområden som exempelvis nanoavfall ingår. Plockanalyser, mätning, provtagning av avfall och screening av farliga ämnen i avfallsströmmar kan ge en bild av status för det giftfria kretsloppet.

Fokus för arbetsgruppen är också förebyggande genom att uppmärksamma beslutsfattare och industri om farliga ämnen i produkter och varor och om de hinder som farliga ämnen i avfallsströmmarna utgör genom att de försvårar möjligheter att skapa giftfria kretslopp.

Prioriterade frågor 2017

  • Sprida kunskap om farliga ämnen kopplat till återbruk, textil och materialåtervinning
  • Arbeta med uppföljning av regeringsuppdraget Giftfria och resurseffektiva kretslopp
  • Bevaka och tolka EU:s kommande vägledning för klassificering av farligt avfall

Arbetsgruppens deltagare

Liselott Myrbråten, ordförande Tekniska verken i Linköping
Britta Moutakis, sekreterare Avfall Sverige
Magnus Broman Stockholm Vatten och Avfall
Elisabeth Johansson Vakin, Umeå
Lia Detterfelt Renova, Göteborg
Martina Melander Ekokem
Gro Runeman LSR, Landskrona
Anna-Carin Söderhielm Gästrike återvinnare, Gävle
Åsa Tärnström Kretslopp och Vatten, Göteborg
Monika Weiss SRV återvinning, Huddinge

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!