Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Insamling

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta med och verka för alla frågor som relateras till insamling av hushållsavfall:

 • Arbetsmiljö
 • Fastighetsnära insamling
 • Konsumentnära insamling
 • Insamling av separata avfallsslag
 • Fordon, ruttplanering, behållare
 • Kvalitets- och avsättningsfrågor
 • Plockanalyser
 • Teknikutveckling

Prioriterade frågor

 • Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper
 • Ökad fastighetsnära insamling
 • Arbetsmiljöfrågor kopplat till insamling av hushållsavfall

Verksamhetsgrupper

 • Matavfallsinsamling
 • Fastighetsnära insamling
 • Teknikutveckling och avsättning

Nätverk

Arbetsgruppens deltagare

Hans Zackrisson, ordförande Renova, Göteborg
Jon Nilsson-Djerf, sekreterare Avfall Sverige
Ulf Almqvist Luleå Renhållning
Helena Bengtsson Kretslopp och Vatten, Göteborg
Lars Carrick Sysav, Malmö
Peter Häggström Härnösand Energi och Miljö
Katarina Johansson Stockholm Vatten
Nicholas Jonasson Växjö kommun
Johan Karlsvärd Renhållningen, Kristianstad
Emil Lindbom Gästrike återvinnare, Gävle
Niklas Linnarsson Lunds Renhållningsverk
Ulf Lundquist Motala kommun
Elin Lundström Belleza Tekniska Verken i Kiruna
Lars Persson Avfallshantering Östra Skaraborg, Skövde
Lars Petersson Tekniska Verken i Linköping
Marie Rönn-Salander Telge Återvinning, Södertälje
Mikael Skogsberg SRV återvinning, Huddinge

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!