Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Internationellt engagemang

Bakgrund

Sverige utmärker sig internationellt genom resultaten för landets avfallshantering. Hög återvinning och minimal deponering till låga kostnader väcker omvärldens uppmärksamhet. Svenska politiker, UD, myndigheter och andra organisationer diskuterar ofta i internationella kontakter hur väl Sverige hanterar sitt avfall.

En utveckling av den kommersiella exporten från den svenska avfallsbranschen bedöms ha stor potential. 

I september 2014 avslutade Avfall Sverige ett tvåårigt projekt som syftade till att främja export av kunnande och produkter från svensk avfallssektor. Ett övergripande syfte var att projektet, som finansierades genom medel från Avfall Sveriges utvecklingssatsning, skulle utmynna i en långsiktig finansiering från andra finansiärer, främst staten. 

Tyvärr blev det inte så och därmed beslutade styrelsen för Avfall Sverige att satsningen skulle avslutas. Trots detta finns ett fortsatt önskemål av en gemensam satsning som kan upprätthålla åtminstone delar av de nyttigheter som nåtts de senaste åren.

Mål

Utveckling av ett nytt starkt exportområde som skapar nya affärer för produkt- och tjänsteleverantörer, kommuner, kommunala bolag och som dessutom kan bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, både i Sverige och internationellt, genom att:

 

  • Förbättra den globala miljön med positiva effekter på klimat och för resurshushållning.
  • Skapa hållbarare tillväxt i andra länder och skapa affärer och arbetstillfällen i Sverige.
  • Själva få nya insikter för fortsatt utveckling av system, lösningar, produkter och tjänster genom det ökade utbytet med andra länder.

 Behov som måste hanteras för att nå dessa mål

 

  • En tydlig kontaktväg in till den svenska avfallsbranschen för internationella kontakter men också för svenska aktörer som verkar, eller avser, att verka på den internationella marknaden.
  • Förmåga att matcha rätt kompetens mot aktuellt behov i såväl tidiga som senare faser.
  • Kvalitetssäkra bilden av svensk avfallshantering.
  • Hålla reda på pågående internationella projekt och sprida information om dessa till bestämda målgrupper.
  • Upprätthålla och utveckla nätverket mellan de svenska aktörer som vill, eller avser att, verka på den internationella marknaden.

Pågående aktiviteter

Några av Avfall Sveriges medlemmar har tillsammans engagerat sig och finansierar en roll som benämns Internationell samordnare. Denna roll sköts på ca 30 procent av en heltid av Stellan Jacobsson, Linköping. 

Samordnarens uppgift är tillsvidare att arbeta för att ovanstående behov kan åtgärdas.

Verksamheten är under utformning av de intressenter som finansierar satsningen, och kommer sannolikt att utvecklas under det närmaste året. För närvarande utgörs intressenterna i huvudsak av kommuner och dess organisationer. Tre privata exporterande företag och organisationer ingår i dagsläget. Önskvärt är att flera exporterande företag engagerar sig från början, så att verksamheten utvecklas för att stödja kommersiell export på bästa sätt.

Bakgrund, behov och möjligheter med avfallsteknikexport finns också mer utförligt beskrivet i dokumentet: ’En avfallshantering i världsklass. En agenda för ökad svensk export av produkter och tjänster inom avfalls- och återvinningssektorn’ (Avfall Sveriges arbetsgrupp för Export, november 2013).

Delar av erfarenheterna samt det nätverk som arbetats upp har även omhändertagits inom det Waste Offer inom SymbioCity som Avfall Sverige tog fram tillsammans med Business Sweden under sommaren 2014.

 

Kontakt

Stellan Jacobsson, Coordinator - International activities

Mobilphone:
+46(0)70-6078095

Lediga platser

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se