Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Kommunalt ansvar

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta med:

 • Kommunens ansvar för hushållsavfall
 • Avfallsplaner, avfallsföreskrifter och avfallstaxor
 • Ärendehantering
 • Arbetsmiljöfrågor relaterade till borttransport av hushållsavfall
 • Plan- och byggfrågor relaterade till borttransport av hushållsavfall
 • Kommunens roller och ansvar kopplat till producentansvar
 • Frågor som rör avtal mellan kommuner och företrädare för producenter
 • Kundrelationer
 • Statistik och uppföljning i Avfall Web
 • Upphandlingsfrågor
 • Krav relaterade till försäljning av insamlade avfallsfraktioner
 • Index

Prioriterade frågor

 • Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper
 • Upphandling

Verksamhetsgrupper

Nätverk

Arbetsgruppens deltagare

Marita Söderqvist, ordförande Stockholm Vatten
Thomas Nylund, vice ordförande Gästrike återvinnare, Gävle
Jenny Westin, sekreterare Avfall Sverige
Eva Aronsson Laholms kommun
Jan Fors KSRR - Kalmarsundsregionens renhållare
Per Gunnarsson Växjö kommun
Cecilia Holmblad NSR, Helsingborg
Tommy Johansson Kalix kommun
Anders Karlsson Norrköping Vatten&Avfall
Hilda Kraamer Kretslopp och Vatten, Göteborg
Pär Larsson Karlstad Energi
Josefine Lissbol Vamas, Malung-Sälen
Sven Lundgren Avfall Sverige
Kristina Magnell Täby kommun
Åsa Möller Miljö och Vatten i Örnsköldsvik
Inger Olofsson Vännäs kommun
Annika Sevrell VA SYD, Malmö
Ola Skarin Östersunds kommun
Anne Svensson Rambo
   

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!