Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Kommunalt ansvar

Arbetsgruppens huvudinriktning är att arbeta med:

 • Kommunens ansvar för hushållsavfall
 • Avfallsplaner, avfallsföreskrifter och avfallstaxor
 • Ärendehantering
 • Arbetsmiljöfrågor relaterade till borttransport av hushållsavfall
 • Plan- och byggfrågor relaterade till borttransport av hushållsavfall
 • Kommunens roller och ansvar kopplat till producentansvar
 • Frågor som rör avtal mellan kommuner och företrädare för producenter
 • Kundrelationer
 • Statistik och uppföljning i Avfall Web
 • Upphandlingsfrågor
 • Krav relaterade till försäljning av insamlade avfallsfraktioner
 • Index

Prioriterade frågor

 • Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper
 • Upphandling

Verksamhetsgrupper

Nätverk

Arbetsgruppens deltagare

Marita Söderqvist, ordförande Stockholm Vatten
Thomas Nylund, vice ordförande Gästrike återvinnare, Gävle
Jenny Westin, sekreterare Avfall Sverige
Eva Aronsson Laholms kommun
Jan Fors KSRR - Kalmarsundsregionens renhållare
Per Gunnarsson Växjö kommun
Cecilia Holmblad NSR, Helsingborg
Tommy Johansson Kalix kommun
Anders Karlsson Norrköping Vatten&Avfall
Hilda Kraamer Kretslopp och Vatten, Göteborg
Pär Larsson Karlstad Energi
Josefine Lissbol Vamas, Malung-Sälen
Sven Lundgren Avfall Sverige
Kristina Magnell Täby kommun
Åsa Möller Miljö och Vatten i Örnsköldsvik
Inger Olofsson Vännäs kommun
Annika Sevrell VA SYD, Malmö
Ola Skarin Östersunds kommun
Anne Svensson Rambo
   

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se