Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Kommunikation

Arbetsgruppens huvudinriktning är att verka för: 

  • Omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte med anknytning till hur kommunerna arbetar med kommunikationsfrågor.
  • Verksamhetsstöd mot Avfall Sveriges andra arbetsgrupper genom att ge input till arbetsgrupper som arbetar med frågor som har anknytning till kommunikation.
  • Att driva Avfall Sveriges kommunikationskampanjer, inklusive projektet Europa minskar avfallet
  • Att utveckla medlemmarnas informationskanaler

Prioriterade frågor

  • Kommunikationsstöd till medlemmarna i frågor inom avfallshanteringen
  • Hur arbetar vi med beteendepåverkan
  • Kampanjen om förebyggande

Nätverk

  • Skolinformatörer

Arbetsgruppens deltagare

Teresa Frykman, ordförande Sörab, Vallentuna
Anna-Carin Gripwall, sekreterare Avfall Sverige
Sofia Agertoft Rambo, Lysekil
Jenny Back NODAVA – Norra Dalarna Vatten & Avfall
Gunilla Carlsson Sysav, Malmö
Johan Englund Gästrike återvinnare, Gävle
Anna-Lena Fomin Vakin (Vatten- och Avfallskompetens i Norr), Umeå
Linda Genander Tekniska Verken i Linköping
Håkan Gustafsson Örebro kommun
Mikael Helmin Vafab Miljö, Västerås
Mimmi Lagergren Renova, Göteborg
Agenta Lantto Forsgren Skellefteå kommun
Gunnar Lidén Söderhamn Nära
Maja Lund Tekniska förvaltningen, Växjö
Christina Rydholm VA Syd, Malmö
Helena Wall Kretslopp och vatten, Göteborg
Magdalena Östling Stockholm Vatten och Avfall

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!