Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Nätverk för avfallsingenjörer m.m.

Deltagarna i nätverket har en mängd olika titlar, såsom för avfallsingenjör, avfallsplanerare, avfallshandläggare, tekniker, kundsamordnare etc. Kännetecknande är att de hanterar en mängd olika frågor, ofta ute på fältet, som att lösa avfallshanteringen vid fastigheter med stora avfallsmängder, lösa konflikter som kan uppstå på hämtställen där flera avfallsaktörer samverkar i samma utrymmen och bevaka arbetsmiljöfrågor. De deltar ofta även i planering och uppföljning av avfallshämtning. Nätverket är öppet för alla som arbetar med ovanstående frågor och vill utbyta erfarenheter med kolleger runt om i landet.

Ladda ned kontaktlista via länken till höger.

Vill du vara med i nätverket? Skicka mail till Jenny Westin eller ring 040-35 66 15

Ladda ned

Kontaktlista

Tidigare träffar

2010 Stockholm - Avfallsutrymmen

2010 Nacka - Kundbemötande

2012 Uppsala - Arbetsmiljö

2012 Umeå - Transporter

2013 Jönköping - Tekniska lösningar

2014 Gävle - Insamlingslösningar

2015 Göteborg - Goda exempel

2016 Malmö - Arbetsmiljö

2017 Stockholm - Maskinella hämtningar

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!