Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Nätverk för avfallsingenjörer m.m.

Deltagarna i nätverket har en mängd olika titlar, såsom för avfallsingenjör, avfallsplanerare, avfallshandläggare, tekniker, kundsamordnare etc. Kännetecknande är att de hanterar en mängd olika frågor, ofta ute på fältet, som att lösa avfallshanteringen vid fastigheter med stora avfallsmängder, lösa konflikter som kan uppstå på hämtställen där flera avfallsaktörer samverkar i samma utrymmen och bevaka arbetsmiljöfrågor. De deltar ofta även i planering och uppföljning av avfallshämtning. Nätverket är öppet för alla som arbetar med ovanstående frågor och vill utbyta erfarenheter med kolleger runt om i landet.

Ladda ned kontaktlista via länken till höger.

Vill du vara med i nätverket? Skicka mail till Jenny Westin eller ring 040-35 66 15

Ladda ned

Kontaktlista

Tidigare träffar

2010 Stockholm - Avfallsutrymmen

2010 Nacka - Kundbemötande

2012 Uppsala - Arbetsmiljö

2012 Umeå - Transporter

2013 Jönköping - Tekniska lösningar

2014 Gävle - Insamlingslösningar

2015 Göteborg - Goda exempel

2016 Malmö - Arbetsmiljö

2017 Stockholm - Maskinella hämtningar

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se