Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Nätverk för avfallsupphandlare

Avfall Sverige har ett nätverk för upphandlare. Syftet med nätverket är att bygga upp ett kontaktnät där vi ska kunna dela med oss och dra nytta av varandras erfarenheter och kunskap om upphandling av avfallstjänster. Det händer mycket på området och det är inte alltid så lätt att hålla sig uppdaterad om gällande lagkrav, men även vilka möjligheter LOU ger. Speciellt inte om man inte gör upphandlingar så ofta.

Nätverket riktar sig till personer som arbetar med upphandlingar inom avfallsområdet i såväl kommuner och kommunala bolag som konsulter och entreprenörer. Nätverket är öppet för medlemmar i Avfall Sverige. Läs mer om nätverket via länk till höger. Vill du vara med i nätverket, anmäl dig till Jenny Westin via e-post jenny.westin@avfallsverige.se.

 

 

Läs mer om nätverket

klicka här

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!