Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Nätverk för skolinformatörer

Nätverket för skolinformatörer inom Avfall Sverige bildades redan 2002 och har genomfört årliga träffar sedan dess. I september 2016 träffades nätverket i Malmö och på schemat fanns bland annat studiebesök på Kretseum, ReTuren och på Sysav.

Nästa träff hålls hösten 2017. Nätverket är öppet för alla inom Avfall Sverige. Ingegerd Svantesson är kontaktperson. Den som vill ingå i nätverket kan maila till ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!