Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Bli medlem

Är du under 36 år och arbetar med eller studerar avfallsfrågor? Bli medlem i nätverket Avfall Sverige Yngre! Anmäl dig till nätverket genom att skicka ett mail till Britta Moutakis.

Ange då följande uppgifter:

  • namn
  • arbetsplats eller högskola
  • ort
  • e-post
  • telefonnummer
  • en kortfattad beskrivning av dina arbetsuppgifter eller studier.

Att vara medlem i Avfall Sverige Yngre är gratis.
Välkommen!

 

Observera att bli medlem i nätverket Avfall Sverige Yngre inte är detsamma som att bli medlem i intresse- och branschorganisationen Avfall Sverige. Information om hur företag m.fl. kan gå med i branschorganisationen Avfall Sverige finns här>>

Kontakt

Har du frågor om
Avfall Sverige Yngre?
Kontakta Britta Moutakis,
040-35 66 14

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!