Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Remissvar 2015

Avfall Sverige tillfrågas ofta som remissinstans och bidrar aktivt med synpunkter inför politiska beslut genom sina remissvar. Föreningen har därför löpande kontakter med ett flertal myndigheten i frågor som rör avfallshantering och återvinning. Utöver remissvaren bidrar Avfall Sverige även med yttranden i frågor som rör branschen.

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner årets remissvar. Ursprungsdokumenten finns hos respektive myndighet.

REMISSVAR: Rapport från Läkemedelsverket om redovisning av kompletteringsuppgifter till regeringsuppdrag avseende Apoteksombud

REMISSVAR: Betänkande – Handel med begagnade varor och med skrot – vissa kontrollfrågor (SOU 2014:72)

REMISSVAR: Remiss av förslag till reviderade kriterier för Svanenmärkning av inomhusfärg och -lack

REMISSVAR: Remiss av Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige

REMISSVAR: Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

REMISSVAR: Promemoria – Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet

REMISSVAR: Remiss – Förordningsändringar till följd av ändringar i batteridirektivet

REMISSVAR: Naturvårdsverkets rapport Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier – Delredovisning av regeringsuppdrag M2014/1900/Ke

REMISSVAR: Betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)

REMISSVAR: En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

REMISSVAR: Förslag till översyn av EU:s handelssystem för perioden 2021-2030

Lediga platser

Lunds Renhållningsverk söker arbetsledare till verkstaden.

Ladda ner annonsen

Uppsala Vatten och Avfall söker strategisk utredningsingenjör till avfallsavdelningen.

Läs mer

Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM) i Vaggeryd, Gislaved, Gnosjö och Värnamo söker förbundsdirektör.

Läs mer

Sweco söker erfaren miljökonsult med inriktning mot avfallshantering till Region Syd.

Ladda ner annonsen

Sweco söker ytterligare en miljökonsult med inriktning mot avfallshantering till Region Syd.

Ladda ner annonsen

Tekniska Verken i Kiruna söker miljöingenjör.

Läs mer

Trollhättan Energi söker chef för affärsområde renhållning.

Läs mer

Roslagsvatten söker avfallsingenjör med miljö och logistikansvar.

Ladda ner annonsen

Telge Återvinning söker renhållningsarbetare till semestervikariat.

Läs mer

Telge Återvinning söker 
renhållningsarbetare för avfallsinsamling i Södertälje och Nykvarns kommuner. 

Läs mer

Swedish Biogas International söker platschef till produktionsanläggningen i Västerås.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!