Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Remissvar 2015

Avfall Sverige tillfrågas ofta som remissinstans och bidrar aktivt med synpunkter inför politiska beslut genom sina remissvar. Föreningen har därför löpande kontakter med ett flertal myndigheten i frågor som rör avfallshantering och återvinning. Utöver remissvaren bidrar Avfall Sverige även med yttranden i frågor som rör branschen.

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner årets remissvar. Ursprungsdokumenten finns hos respektive myndighet.

REMISSVAR: Rapport från Läkemedelsverket om redovisning av kompletteringsuppgifter till regeringsuppdrag avseende Apoteksombud

REMISSVAR: Betänkande – Handel med begagnade varor och med skrot – vissa kontrollfrågor (SOU 2014:72)

REMISSVAR: Remiss av förslag till reviderade kriterier för Svanenmärkning av inomhusfärg och -lack

REMISSVAR: Remiss av Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige

REMISSVAR: Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

REMISSVAR: Promemoria – Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet

REMISSVAR: Remiss – Förordningsändringar till följd av ändringar i batteridirektivet

REMISSVAR: Naturvårdsverkets rapport Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier – Delredovisning av regeringsuppdrag M2014/1900/Ke

REMISSVAR: Betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)

REMISSVAR: En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

REMISSVAR: Förslag till översyn av EU:s handelssystem för perioden 2021-2030

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se