Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Remissvar 2011

Avfall Sverige tillfrågas ofta som remissinstans och bidrar aktivt med synpunkter inför politiska beslut genom sina remissvar. Föreningen har därför löpande kontakter med ett flertal myndigheten i frågor som rör avfallshantering och återvinning. Utöver remissvaren bidrar Avfall Sverige även med yttranden i frågor som rör branschen.

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner årets remissvar. Ursprungsdokumenten finns hos respektive myndighet.

REMISSVAR: Promemoria om genomförandet av Europeiska kommissionens beslut avseende tilldelning av utsläppsrätter handelsperioden 2013-2020

REMISSVAR: Statens energimyndighets rapport för biogasstrategi

REMISSVAR: Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i
miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen
på ny grund (rapport 6420)

REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i
konkurrens (SOU 2011:44)

REMISSVAR: Remiss av OFUKI-utredningens betänkande (SOU 2011:43)
Offentlig upphandling från eget företag?! – och vissa andra frågor

REMISSVAR: Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om hantering av torv och
trädbränsleaska som är kontaminerad med cesium-137 eller naturligt
förekommande radioaktiva ämnen

REMISSVAR: Remiss av Naturvårdsverkets vägledning om inventering,
undersökning och riskklassning av nedlagda deponier

REMISSVAR: Remiss av förslag till första versionen på kriterier för
Svanenmärkning av förnybara engångsartiklar till mat

REMISSVAR: Remiss av två rapporter från Kemikalieinspektionen som rör produktregistret och uttaget av kemikalieavgifter

REMISSVAR: Remiss av Utkast till ny förordning om Elcertifikat

REMISSVAR: Naturvårdsverkets rapport om Nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar

REMISSVAR: Remiss av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om omhändertagande av bilar

REMISSVAR: Från avfallshantering till resurshushållning – Sveriges avfallsplan 2012-2017

Lediga platser

Borlänge Energi söker anläggningsingenjör miljö till Fågelmyra avfallsanläggning.

Läs mer

VA Syd i Malmö söker enhetschef till avfallsavdelningen.

Läs mer

Täby kommun söker projektledare med drift- och kundfokus till avfallsenheten.

Ladda ner annonsen

Upplands Väsbys kommun söker projektledare/ informationsansvarig/ avfallsutvecklare på Kretsloppsenheten.

Läs mer

–––

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!