Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Remissvar 2011

Avfall Sverige tillfrågas ofta som remissinstans och bidrar aktivt med synpunkter inför politiska beslut genom sina remissvar. Föreningen har därför löpande kontakter med ett flertal myndigheten i frågor som rör avfallshantering och återvinning. Utöver remissvaren bidrar Avfall Sverige även med yttranden i frågor som rör branschen.

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner årets remissvar. Ursprungsdokumenten finns hos respektive myndighet.

REMISSVAR: Promemoria om genomförandet av Europeiska kommissionens beslut avseende tilldelning av utsläppsrätter handelsperioden 2013-2020

REMISSVAR: Statens energimyndighets rapport för biogasstrategi

REMISSVAR: Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i
miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen
på ny grund (rapport 6420)

REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i
konkurrens (SOU 2011:44)

REMISSVAR: Remiss av OFUKI-utredningens betänkande (SOU 2011:43)
Offentlig upphandling från eget företag?! – och vissa andra frågor

REMISSVAR: Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om hantering av torv och
trädbränsleaska som är kontaminerad med cesium-137 eller naturligt
förekommande radioaktiva ämnen

REMISSVAR: Remiss av Naturvårdsverkets vägledning om inventering,
undersökning och riskklassning av nedlagda deponier

REMISSVAR: Remiss av förslag till första versionen på kriterier för
Svanenmärkning av förnybara engångsartiklar till mat

REMISSVAR: Remiss av två rapporter från Kemikalieinspektionen som rör produktregistret och uttaget av kemikalieavgifter

REMISSVAR: Remiss av Utkast till ny förordning om Elcertifikat

REMISSVAR: Naturvårdsverkets rapport om Nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar

REMISSVAR: Remiss av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om omhändertagande av bilar

REMISSVAR: Från avfallshantering till resurshushållning – Sveriges avfallsplan 2012-2017

Lediga platser

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se