Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Externa finansiärer

Det finns flera externa finansiärer att söka projektbidrag från.

RE:Source är Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet. Genom satsningen kan innovationer som kan bidra till effektivare användning av resurser i både samhälle och näringsliv få ekonomiskt stöd.  Den första etappen pågår 2016-2018, men planen är att rulla sammanlagt tolv år.

Läs mer om projektsfinansiering via Re:Source

Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till klimatinvesteringar på lokal nivå, exempelvis i en stad eller en kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. De investerade medlen ska ha som huvudsakliga syfte att minska växthusgasutsläppen. Även spridning och marknadsintroduktion av ny teknik och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är önskade effekter. Alla utom privatpersoner och enkla bolag kan ansöka.

Läs mer om finansiering via Klimatklivet

Vinnova genomför på uppdrag av regeringen en särskild satsning på testbäddar inom miljöteknikområdet. Satsningen vänder sig till företag och andra organisationer inom miljöteknikområdet. Dessutom har Vinnova inrättat fem strategiska samverkansprogram inom områdena nästa generations resor och transporter, smarta städer, cirkulär biobaserad ekonomi, life science samt uppkopplad industri och nya material.

Läs mer om Vinnovas utlysningar

Lediga platser

Borlänge Energi söker anläggningsingenjör miljö till Fågelmyra avfallsanläggning.

Läs mer

VA Syd i Malmö söker enhetschef till avfallsavdelningen.

Läs mer

Täby kommun söker projektledare med drift- och kundfokus till avfallsenheten.

Ladda ner annonsen

Upplands Väsbys kommun söker projektledare/ informationsansvarig/ avfallsutvecklare på Kretsloppsenheten.

Läs mer

–––

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!