Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Externa finansiärer

Det finns flera externa finansiärer att söka projektbidrag från.

RE:Source är Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet. Genom satsningen kan innovationer som kan bidra till effektivare användning av resurser i både samhälle och näringsliv få ekonomiskt stöd.  Den första etappen pågår 2016-2018, men planen är att rulla sammanlagt tolv år.

Läs mer om projektsfinansiering via Re:Source

Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till klimatinvesteringar på lokal nivå, exempelvis i en stad eller en kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. De investerade medlen ska ha som huvudsakliga syfte att minska växthusgasutsläppen. Även spridning och marknadsintroduktion av ny teknik och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är önskade effekter. Alla utom privatpersoner och enkla bolag kan ansöka.

Läs mer om finansiering via Klimatklivet

Vinnova genomför på uppdrag av regeringen en särskild satsning på testbäddar inom miljöteknikområdet. Satsningen vänder sig till företag och andra organisationer inom miljöteknikområdet. Dessutom har Vinnova inrättat fem strategiska samverkansprogram inom områdena nästa generations resor och transporter, smarta städer, cirkulär biobaserad ekonomi, life science samt uppkopplad industri och nya material.

Läs mer om Vinnovas utlysningar

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se