Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Pågående projekt juni 2017

Projektnr. Projekttitel Sökande Startår
U 827 Insatser kring nya regelverk för förpackningsinsamlingen Avfall Sverige AB 2014
U 841 Kampanj Förebyggande av avfall 2016, fortsättning Avfall Sveriges Arb Gr Kommunikation 2015
U 864 Insamlingsansvaret Avfall Sverige 2015
U 879 Förebyggande av avfall, test och utveckling av metod Marla Miljödialog AB 2015
U 880 Förebyggande av avfall i kommunala upphandlingar Miljö- och Avfallsbyrån i Mälardalen AB 2015
U 881 Karakterisering av dagvatten från olika typer av verksamheter och avfall Sörab, Jönköpings kommun och Sweco 2015
U 903 Rätt sak till rätt behandling - materialåtervinning, avfallsförbränning och detoxifiering IVL Svenska Miljöinstitutet 2016
U 904 Beteendeförändring hos nysvenksar Gästrike återvinnare 2016
U 912 Kampanj Förebyggande av avfall 2017, fortsättning Avfall Sveriges arb.gr. Kommunikation 2016
U 917 Nationell biogasstrategi Avfall Sveriges arb.gr. Biologisk återvinning 2016
U 922 Fastighetsnära insamling (FNI) av smått elavfall från lägenheter. Möjligheter och risker Miljö & Avfallsbyrån 2016
U 923 Insamlingssystem för förpackningar och returpapper i storstadsmiljö
Miljö & Avfallsbyrån 2017
U 927 Luftning av biogödsel för reducering av växthusgasemissioner - etapp 2 Tekniska Verken i Linköping 2016
U 933 Webbkurs för renhållningspersonal Avfall Sverige 2016
U 934 Brandsäkerhet i samband med lagring av avfallsbränslen SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2016
U 937 Insamlingspåsar för matavfall - Viktiga egenskaper för insamlingspåsar i samtliga insamlings-, behandlings- och återvinningsled Verksamhetsgrupp matavfallsinsamling 2016
U 939 Möjliggöra för fler - en seminarieturné om att förebygga avfall Avfall Sverige 2017
U 940 Verktyg för att skapa verkstad Avfall Sverige 2017
U 941 Europa minskar avfallet 2017 Avfall Sverige 2017
U 946 Deltagande i ISWA Task Force (’Partnership’) on Marine Litter TFML Avfall Sverige 2017
U 949 Hur möter vi kundernas krav på helhetslösningar? Avfall Sverige 2017
U 950 Framtidens avfallsorganisationer Avfall Sverige 2017
U 951 Digitalisering. Ett viktigt verktyg inom framtidens avfallshantering Avfall Sverige 2017
U 952 Hur säkerställer vi god arbetsmiljö i hela hanteringskedjan? Avfall Sverige 2017
U 953 Om slaggrus klassas som farligt avfall - undersökning av konsekvenser PK för Energiåtervinnings- och Avfallsanläggningssatsningarna 2017
U 956 Betalningsvilja för biokol på den svenska marknaden AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad 2017
U 958 Framtidens återvinningsprocesser för matavfall RISE Research Institutes of Sweden 2017
U 959 Potential för ökad återanvändning: fallstudie ÅVC Arbgr. Förebyggande, Giftfria kretslopp, Återvinningscentraler och Energiåtervinning 2017
U 960 Grand Slam - innovation för effektivare transporter av slam från små avlopp RISE Research Institutes of Sweden 2017
U 962 Mäta hållbarhet inom avfallshantering RISE Research Institutes of Sweden 2017
U 963 Funktionella hygieniseringsregler inom SPCR 178 RISE Research Institutes of Sweden 2017
U 967 Förstudie. Översiktlig sammanfattning över utförda luftmätningar på förbehandlings- och biogasanläggningar Avfall Sveriges arb.gr. Biologisk återvinning 2017
U 969 Utredning Styrmedel Biogas Avfall Sveriges arb.gr. Biologisk återvinning 2017
U 970 Goda exempel på kommunikationsinsatser farligt avfall Avfall Sveriges arb.gr. Kommunikation och Giftfria kretslopp 2017

Lediga platser

Gästrike återvinnare söker distributionsansvarig till Ekogas i Gävle.

Läs mer

NSR i Helsingborg söker vikarierande avfallsstrateg.

Ladda ner annonsen

OX2 Bio i Helsingborg söker KAM för substrat och biogödsel.

Läs mer

Upplands Väsbys kommun söker projektledare/ informationsansvarig/ avfallsutvecklare på Kretsloppsenheten.

Läs mer

Tekniska Verken i Kiruna söker miljöingenjör.

Läs mer

SÖRAB söker en platschef till Hagby återvinningsanläggning.

Läs mer

Njudung Energi (Vetlanda och Sävsjö) söker maskinist.

Läs mer

Njudung Energi (Vetlanda och Sävsjö) söker driftingenjör.

Läs mer

Njudung Energi (Vetlanda och Sävsjö) söker projektledare.

Läs mer

–––

GASUM, tidigare Swedish Biogas International, har ett antal lediga tjänster:

Redovisningsekonom till kontoret i Linköping.

Läs mer

Produktionsutvecklare till kontoret i Linköping.

Läs mer

–––

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!