Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Pågående projekt juni 2017

Projektnr. Projekttitel Sökande Startår
U 827 Insatser kring nya regelverk för förpackningsinsamlingen Avfall Sverige AB 2014
U 841 Kampanj Förebyggande av avfall 2016, fortsättning Avfall Sveriges Arb Gr Kommunikation 2015
U 864 Insamlingsansvaret Avfall Sverige 2015
U 879 Förebyggande av avfall, test och utveckling av metod Marla Miljödialog AB 2015
U 880 Förebyggande av avfall i kommunala upphandlingar Miljö- och Avfallsbyrån i Mälardalen AB 2015
U 881 Karakterisering av dagvatten från olika typer av verksamheter och avfall Sörab, Jönköpings kommun och Sweco 2015
U 903 Rätt sak till rätt behandling - materialåtervinning, avfallsförbränning och detoxifiering IVL Svenska Miljöinstitutet 2016
U 904 Beteendeförändring hos nysvenksar Gästrike återvinnare 2016
U 912 Kampanj Förebyggande av avfall 2017, fortsättning Avfall Sveriges arb.gr. Kommunikation 2016
U 917 Nationell biogasstrategi Avfall Sveriges arb.gr. Biologisk återvinning 2016
U 922 Fastighetsnära insamling (FNI) av smått elavfall från lägenheter. Möjligheter och risker Miljö & Avfallsbyrån 2016
U 923 Insamlingssystem för förpackningar och returpapper i storstadsmiljö
Miljö & Avfallsbyrån 2017
U 927 Luftning av biogödsel för reducering av växthusgasemissioner - etapp 2 Tekniska Verken i Linköping 2016
U 933 Webbkurs för renhållningspersonal Avfall Sverige 2016
U 934 Brandsäkerhet i samband med lagring av avfallsbränslen SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2016
U 937 Insamlingspåsar för matavfall - Viktiga egenskaper för insamlingspåsar i samtliga insamlings-, behandlings- och återvinningsled Verksamhetsgrupp matavfallsinsamling 2016
U 939 Möjliggöra för fler - en seminarieturné om att förebygga avfall Avfall Sverige 2017
U 940 Verktyg för att skapa verkstad Avfall Sverige 2017
U 941 Europa minskar avfallet 2017 Avfall Sverige 2017
U 946 Deltagande i ISWA Task Force (’Partnership’) on Marine Litter TFML Avfall Sverige 2017
U 949 Hur möter vi kundernas krav på helhetslösningar? Avfall Sverige 2017
U 950 Framtidens avfallsorganisationer Avfall Sverige 2017
U 951 Digitalisering. Ett viktigt verktyg inom framtidens avfallshantering Avfall Sverige 2017
U 952 Hur säkerställer vi god arbetsmiljö i hela hanteringskedjan? Avfall Sverige 2017
U 953 Om slaggrus klassas som farligt avfall - undersökning av konsekvenser PK för Energiåtervinnings- och Avfallsanläggningssatsningarna 2017
U 956 Betalningsvilja för biokol på den svenska marknaden AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad 2017
U 958 Framtidens återvinningsprocesser för matavfall RISE Research Institutes of Sweden 2017
U 959 Potential för ökad återanvändning: fallstudie ÅVC Arbgr. Förebyggande, Giftfria kretslopp, Återvinningscentraler och Energiåtervinning 2017
U 960 Grand Slam - innovation för effektivare transporter av slam från små avlopp RISE Research Institutes of Sweden 2017
U 962 Mäta hållbarhet inom avfallshantering RISE Research Institutes of Sweden 2017
U 963 Funktionella hygieniseringsregler inom SPCR 178 RISE Research Institutes of Sweden 2017
U 967 Förstudie. Översiktlig sammanfattning över utförda luftmätningar på förbehandlings- och biogasanläggningar Avfall Sveriges arb.gr. Biologisk återvinning 2017
U 969 Utredning Styrmedel Biogas Avfall Sveriges arb.gr. Biologisk återvinning 2017
U 970 Goda exempel på kommunikationsinsatser farligt avfall Avfall Sveriges arb.gr. Kommunikation och Giftfria kretslopp 2017

Lediga platser

Borlänge Energi söker anläggningsingenjör miljö till Fågelmyra avfallsanläggning.

Läs mer

VA Syd i Malmö söker enhetschef till avfallsavdelningen.

Läs mer

Täby kommun söker projektledare med drift- och kundfokus till avfallsenheten.

Ladda ner annonsen

Upplands Väsbys kommun söker projektledare/ informationsansvarig/ avfallsutvecklare på Kretsloppsenheten.

Läs mer

–––

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!