Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Pågående projekt september 2017

Projektnr. Projekttitel Sökande Startår
U 827 Insatser kring nya regelverk för förpackningsinsamlingen Avfall Sverige 2014
U 864 Insamlingsansvaret Avfall Sverige 2015
U 880 Förebyggande av avfall i kommunala upphandlingar Miljö- och Avfallsbyrån 2016
U 881 Karakterisering av dagvatten från olika typer av verksamheter och avfall Sörab, Jönköpings kommun och Sweco 2016
U 904 Beteendeförändring hos nysvenksar Gästrike återvinnare 2016
U 912 Kampanj Förebyggande av avfall 2017, fortsättning Avfall Sveriges arb.gr. Kommunikation 2016
U 922 Fastighetsnära insamling (FNI) av smått elavfall från lägenheter. Möjligheter och risker Miljö & Avfallsbyrån 2016
U 923 Insamlingssystem för förpackningar och returpapper i storstadsmiljö
Miljö & Avfallsbyrån 2016
U 927 Luftning av biogödsel för reducering av växthusgasemissioner - etapp 2 Tekniska Verken i Linköping 2016
U 933 Webbkurs för renhållningspersonal Avfall Sverige 2016
U 934 Brandsäkerhet i samband med lagring av avfallsbränslen SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2016
U 937 Insamlingspåsar för matavfall - Viktiga egenskaper för insamlingspåsar i samtliga insamlings-, behandlings- och återvinningsled Avfall Sveriges Verksamhetsgrupp matavfallsinsamling 2016
U 939 Möjliggöra för fler - en seminarieturné om att förebygga avfall Avfall Sverige 2016
U 940 Verktyg för att skapa verkstad Avfall Sverige 2017
U 941 Europa minskar avfallet 2017 Avfall Sverige 2017
U 946 Deltagande i ISWA Task Force (’Partnership’) on Marine Litter TFML Avfall Sverige 2017
U 949 Hur möter vi kundernas krav på helhetslösningar? Avfall Sverige 2017
U 950 Framtidens avfallsorganisationer Avfall Sverige 2017
U 951 Digitalisering. Ett viktigt verktyg inom framtidens avfallshantering Avfall Sverige 2017
U 952 Hur säkerställer vi god arbetsmiljö i hela hanteringskedjan? Avfall Sverige 2017
U 953 Om slaggrus klassas som farligt avfall - undersökning av konsekvenser Avfall Sveriges PK för Energiåtervinnings- och Avfallsanläggningssatsningarna 2017
U 956 Betalningsvilja för biokol på den svenska marknaden AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad 2017
U 958 Framtidens återvinningsprocesser för matavfall RISE 2017
U 959 Potential för ökad återanvändning: fallstudie ÅVC Avfall Sveriges arbgr. Förebyggande, Giftfria kretslopp, Återvinningscentraler och Energiåtervinning 2017
U 962 Mäta hållbarhet inom avfallshantering RISE 2017
U 963 Funktionella hygieniseringsregler inom SPCR 178 RISE 2017
U 967 Förstudie. Översiktlig sammanfattning över utförda luftmätningar på förbehandlings- och biogasanläggningar Avfall Sveriges arb.gr. Biologisk återvinning 2017
U 968 Kom-i-Del: Kommuner i den nya delningsekonomin IVL Svenska Miljöinstitutet AB 2017
U 969 Utredning Styrmedel Biogas Avfall Sveriges arb.gr. Biologisk återvinning 2017
U 970 Goda exempel på kommunikationsinsatser farligt avfall Avfall Sveriges arb.gr. Kommunikation och Giftfria kretslopp 2017
U 971 Kommunernas roller och ansvar i avfallshanteringen 2025 Avfall Sverige 2017
U 973 Inpasseringssystem på återvinningscentraler Ramböll Sverige AB 2017
U 975 Slamtömning med tvåfacksbil - en fördjupad systemstudie WSP Sverige AB 2017
U 976 Handbok för insamling av slam från fettavskiljare och kombisystem med matavfalls- och fettavskiljare Urban Earth Consulting AB m.fl. 2017
U 977 Goda exempel på mobila åvc för hushållens grovavfall Sweco Environment AB 2017
U 979 Kommunikationsstrategi kring ökad insamling av matavfall i flerbostadshus Avfall Sveriges arb.gr. Kommunikation 2017

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se