Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Pågående projekt mars 2017

Projektnr. Projekttitel Sökande Startår
U 741 Certifierad återvinning - finansiering av externt kansli Avfall Sverige AB 2013
U 811 Mikrobiologisk handbok för biogasanläggningar - uppdatering Institutionen för Mikrobiologi, Sveriges Lantbruks Universitet 2014
U 827 Insatser kring nya regelverk för förpackningsinsamlingen Avfall Sverige AB 2014
U 841 Kampanj Förebyggande av avfall 2016, fortsättning Avfall Sveriges Arb Gr Kommunikation 2015
U 863 LCA av mekanisk eftersortering - en fallstudie.
Komplettering
LTH 2015
U 864 Insamlingsansvaret Avfall Sverige 2015
U 873 Hållbarhetskriterier för biogas - en översyn av data och metoder Miljö- och Energisystem vid Lunds tekniska högskola 2015
U 879 Förebyggande av avfall, test och utveckling av metod Marla Miljödialog AB 2015
U 880 Förebyggande av avfall i kommunala upphandlingar Miljö- och Avfallsbyrån i Mälardalen AB 2016
U 881 Karakterisering av dagvatten från olika typer av verksamheter och avfall Sörab, Jönköpings kommun och Sweco 2016
U 883 Förstudier inom Utvecklingssatsningen Avfall Sverige 2015
U 899 Kvartersnära insamling Falu Energi & Vatten AB 2016
U 901 Förbehandling av hushållsavfall i MRF Renova AB 2016
U 902 Förprojekt inför systemanalys avseende mekanisk sortering och källsortering SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2016
U 903 Rätt sak till rätt behandling - materialåtervinning, avfallsförbränning och detoxifiering IVL Svenska Miljöinstitutet 2016
U 904 Beteendeförändring hos nysvenksar Gästrike återvinnare 2016
U 912 Kampanj Förebyggande av avfall 2016, fortsättning Avfall Sveriges arb.gr. Kommunikation 2016
U 915 Säkerhet på återvinningscentraler, del 1 och 2 Avfall Sveriges arb.gr. Återvinningscentraler 2016
U 917 Nationell biogasstrategi Avfall Sveriges arb.gr. Biologisk återvinning 2016
U 921 Slamstopp - funktion och skötselkrav JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik 2016
U 922 Fastighetsnära insamling (FNI) av smått elavfall från lägenheter. Möjligheter och risker Miljö & Avfallsbyrån 2016
U 923 Insamlingssystem för förpackningar och returpapper i storstadsmiljö
Miljö & Avfallsbyrån 2016
U 927 Luftning av biogödsel för reducering av växthusgasemissioner - etapp 2 Tekniska Verken i Linköping 2016
U 933 Webbkurs för renhållningspersonal Avfall Sverige 2016
U 934 Brandsäkerhet i samband med lagring av avfallsbränslen SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2016
U 937 Insamlingspåsar för matavfall - Viktiga egenskaper för insamlingspåsar i samtliga insamlings-, behandlings- och återvinningsled Verksamhetsgrupp matavfallsinsamling 2016
U 938 Förstudie för att bedöma förutsättningar för att mäta hållbarhet inom avfallshantering SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2016
U 939 Möjliggöra för fler - en seminarieturné om att förebygga avfall Avfall Sverige 2016
U 940 Verktyg för att skapa verkstad Avfall Sverige 2017
U 941 Europa minskar avfallet 2017 Avfall Sverige 2017
U 946 Deltagande i ISWA Task Force (’Partnership’) on Marine Litter TFML Avfall Sverige 2017

Lediga platser

 

Sigtuna Vatten & Renhållning söker erfaren avfallshandläggare.

Läs mer

Tekniska Verken i Linköping söker koordinator för avfall och återvinning.

Läs mer

VA SYD i Malmö söker systemförvaltare till avfallsavdelningen.

Läs mer

Solna stad söker avfallsingenjör.

Läs mer

–––

GASUM, tidigare Swedish Biogas International, har ett antal lediga tjänster:

Redovisningsekonom till kontoret i Linköping.

Läs mer

Produktionsutvecklare till kontoret i Linköping.

Läs mer

Platschef till produktionsanläggningen i Västerås.

Läs mer

Driftstekniker till anläggningen i Västerås.

Läs mer

–––

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!