Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Rapporter 2012

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar/rapporter, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Rapporterna kan inte längre laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. Läs mer om rapporterna via länkarna nedan. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

U 2012:01 Avfallsavgifter 2010 Insamling och behandling av hushållsavfall – former och utförande

U 2012:02 Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige

U 2012:03 Fosforfällor. Fosforfiltermaterial – ett hushållsavfall

U 2012:04 Internationellt intresse för svenska avfallslösningar

U2012:04 International interest in Swedish waste solutions

U 2012:05 Determination of the fossil carbon content in combustible municipal solid waste in Sweden

U2012:06 HCS – Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Steg 1

U2012:07 Biogas from lignocellulosic biomass

U2012:08 Viktbaserad avfallstaxa. Vart tar avfallet vägen?

U2012:09 Handbok i kommunal avfallsplanering. Vägledning för ett framgångsrikt arbete

U2012:10 Avfallsförebyggande i praktiken – en guide till hur kommuner kan arbeta med återbruk, underlagsrapport

U2012:11 Extraktion av metaller från flygaska med hjälp av elektrokemiska metoder

U2012:12 Kartläggning av vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall. Etapp III Verifiering av metodik

U2012:13 Integration via miljöarbete

U2012:14 Karaktärisering av deponier samt detektering av deponigas med geofysiska metoder. MaLaGa-projektet – Fas 2, Steg 1 – 4

U2012:15 Sammanställning av mätningar inom Frivilligt åtagande 2007-2012 

U2012:16 Hjälpmedel för rapportering av levererad hållbar biogas enligt hållbarhetskriterierna

U2012:17 Skyddsavstånd inom biogasanläggningar

U2012:18 Hushållsavfall i siffror – kommun- och länsstatistik 2011

Lediga platser

KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare, söker chef produktion insamling.

Läs mer

Renova söker chef till biologiska behandlingsanläggningen i Göteborg.

Läs mer

Upplands-Bro kommun söker avfallschef.

Läs mer

Sweco söker chef till gruppen Stadsplanering och Avfall i Stockholm.

Läs mer på Swecos hemsida

Lunds Renhållningsverk söker arbetsledare till verkstaden.

Ladda ner annonsen

Swedish Biogas International söker platschef till produktionsanläggningen i Västerås.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!