Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Rapporter 2012

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar/rapporter, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Rapporterna kan inte längre laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. Läs mer om rapporterna via länkarna nedan. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

U 2012:01 Avfallsavgifter 2010 Insamling och behandling av hushållsavfall – former och utförande

U 2012:02 Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige

U 2012:03 Fosforfällor. Fosforfiltermaterial – ett hushållsavfall

U 2012:04 Internationellt intresse för svenska avfallslösningar

U2012:04 International interest in Swedish waste solutions

U 2012:05 Determination of the fossil carbon content in combustible municipal solid waste in Sweden

U2012:06 HCS – Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Steg 1

U2012:07 Biogas from lignocellulosic biomass

U2012:08 Viktbaserad avfallstaxa. Vart tar avfallet vägen?

U2012:09 Handbok i kommunal avfallsplanering. Vägledning för ett framgångsrikt arbete

U2012:10 Avfallsförebyggande i praktiken – en guide till hur kommuner kan arbeta med återbruk, underlagsrapport

U2012:11 Extraktion av metaller från flygaska med hjälp av elektrokemiska metoder

U2012:12 Kartläggning av vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall. Etapp III Verifiering av metodik

U2012:13 Integration via miljöarbete

U2012:14 Karaktärisering av deponier samt detektering av deponigas med geofysiska metoder. MaLaGa-projektet – Fas 2, Steg 1 – 4

U2012:15 Sammanställning av mätningar inom Frivilligt åtagande 2007-2012 

U2012:16 Hjälpmedel för rapportering av levererad hållbar biogas enligt hållbarhetskriterierna

U2012:17 Skyddsavstånd inom biogasanläggningar

U2012:18 Hushållsavfall i siffror – kommun- och länsstatistik 2011

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!