Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Rapporter 2012

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar/rapporter, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Rapporterna kan inte längre laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. Läs mer om rapporterna via länkarna nedan. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

U 2012:01 Avfallsavgifter 2010 Insamling och behandling av hushållsavfall – former och utförande

U 2012:02 Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige

U 2012:03 Fosforfällor. Fosforfiltermaterial – ett hushållsavfall

U 2012:04 Internationellt intresse för svenska avfallslösningar

U2012:04 International interest in Swedish waste solutions

U 2012:05 Determination of the fossil carbon content in combustible municipal solid waste in Sweden

U2012:06 HCS – Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Steg 1

U2012:07 Biogas from lignocellulosic biomass

U2012:08 Viktbaserad avfallstaxa. Vart tar avfallet vägen?

U2012:09 Handbok i kommunal avfallsplanering. Vägledning för ett framgångsrikt arbete

U2012:10 Avfallsförebyggande i praktiken – en guide till hur kommuner kan arbeta med återbruk, underlagsrapport

U2012:11 Extraktion av metaller från flygaska med hjälp av elektrokemiska metoder

U2012:12 Kartläggning av vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall. Etapp III Verifiering av metodik

U2012:13 Integration via miljöarbete

U2012:14 Karaktärisering av deponier samt detektering av deponigas med geofysiska metoder. MaLaGa-projektet – Fas 2, Steg 1 – 4

U2012:15 Sammanställning av mätningar inom Frivilligt åtagande 2007-2012 

U2012:16 Hjälpmedel för rapportering av levererad hållbar biogas enligt hållbarhetskriterierna

U2012:17 Skyddsavstånd inom biogasanläggningar

U2012:18 Hushållsavfall i siffror – kommun- och länsstatistik 2011

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se