Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Avfallsavgifter 2010 Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande

Sammanfattning: 2010 betalade ett svenskt villahushåll i genomsnitt 2 000 kr för att få sitt hushållsavfall hämtat. Det är en ökning med 1,5 procent sedan 2009, då avgiften var 1 970 kr. Avgiften för hushåll i flerbostadshus var i medeltal 1 240 kr per lägenhet. Det visar uppgifter från statistiksystemet Avfall Web där kommunerna själva matar in uppgifter om vanligaste abonnemangen i kommunen.

Taxan för hämtning av hushållsavfall är vanligen volymbaserad. Det innebär att kostnaden för fastighetsägaren baseras på kärlets storlek och hämtningsintervall. För att styra över mer avfall till återvinning kan olika typer av miljöstyrande taxa användas, till exempel viktbaserad avgift eller differentierade avgifter för att stimulera utsortering av matavfall. 29 kommuner tillämpar vikttaxa och avfallsavgiften var i genomsnitt 1 820 kr per år i dessa kommuner.

Merparten - 71 procent - av Sveriges kommuner anlitar entreprenör för insamling av kärl- och säckavfallet, medan 29 procent utför insamlingen i egen regi. De flesta entreprenörerna är privata företag. I de fall insamlingen sker med entreprenör är avgifterna för villor i genomsnitt något dyrare, 2 020 kr, jämfört med om insamlingen görs i egen regi, 1 940 kr.

Över hälften av kommunerna, 53 procent, har någon form av separat insamling av matavfall. I vissa kommuner är det bara en liten andel av hushållen alternativt restauranger och storkök. I andra kommuner har merparten matavfallsinsamling. 47 procent av kommunerna samlar in allt kärl- och säckavfall som en blandad brännbar fraktion.

I kommuner som huvudsakligen, det vill säga mer än 50 procent av hushållen, samlar in avfallet som en blandad brännbar fraktion är den årliga avfallsavgiften för villahushåll i genomsnitt 1 895 kr. I kommuner där fler än hälften av hushållen har matavfallsinsamling är den genomsnittliga avgiften något dyrare - 2 165 kr.

Förbränning i egen regi sker i 20 procent av landets kommuner medan 80 procent anlitar entreprenör för förbränningen. Till skillnad mot entreprenörerna vid insamling, så är dessa entreprenörer till övervägande del offentliga. Avfallsavgiften i kommuner som har förbränning i egen regi är i genomsnitt 2 035 kr. Motsvarande avgift för kommuner som anlitar entreprenörer är 1 990 kr.

För närvarande är 49 entreprenörer verksamma. De flesta entreprenörerna, 32 stycken, verkar enbart i en kommun. Sammanlagt 14 olika entreprenörer verkar i 2-9 kommuner. Tre entreprenörer har fler än 10 kommuner. I några kommuner anlitas två eller flera entreprenörer. Kombination av egen kommunal regi och entreprenör förekommer också i några fall.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se