Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Internationellt intresse för svenska avfallslösningar

Sammanfattning: Svensk avfallshantering är känd långt utanför landets gränser. Varför? Avfall Sverige har valt att titta närmare på fyra olika länder – Storbritannien, Polen, Kina och Indien – för att ta reda på varför dessa länder sneglar på Sveriges hantering av hushållsavfall. Vad anser de gör Sverige värt att köpa idéer och teknik från? Varför vill de göra studiebesök, diskutera teknik, metoder, organisation och ansvarsfördelning med oss? Vad vill de implementera på hemmaplan?

Det visar sig att det man tittar på hos Sverige är tekniklösningar och kompetens, hur vi utvinner energi ur avfallet och hur vi sedan använder denna energi – ja, hela systemet. Och detta är inget unikt för Storbritannien, Polen, Kina och Indien, många andra länder besöker Sverige och vill lära mer om hur vi arbetar med avfallshantering och återvinning.

Det svenska avfallssystemet innebär att kommunerna ansvarar för att samla in och återvinna allt hushållsavfall, förutom det avfall som ingår i producentansvaret, framför allt förpackningar, tidningar och elektriska produkter. Hushållen ansvarar för att sortera sitt avfall så att det kan återvinnas på rätt sätt. Idag återvinns 99 procent av hushållsavfallet, antingen som energi eller material. Det gör Sverige till en av världens ledande länder inom avfallshantering. Kommunerna strävar ständigt efter förbättringar, att öka materialåtervinningen ännu mer, att effektivisera metoder etc. Återvinningen är mycket viktig, men den viktigaste uppgiften kommunerna, tillsammans med andra aktörer, nu har framför sig är att arbeta för att minska mängderna avfall som uppstår.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se